منوی محصولات


لیست قیمت رادیاتور لورچ مدل رز

رادیاتور پنلی رز  با 1880 کیلوکالوری انرژی

قیمت ریال

معادل تعداد پره

(CMطول(

2/050/000

11

60

2/620/000

14

80

3/100/000

17

100

3/790/000

21

120

4/420/000

24

140

5/000/000

27

160

 


صفحه از