منوی محصولات


لیست قیمت پمپ آب خانگی صنعتی پدرولو PEDROLLO

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

PKm60

پمپ 0.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2/100/000

PKm80

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

66

3

1

1

4/230/000

PKm90

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1

82

2.4

¾

¾

6/110/000

PKm100

پمپ 1.5 اسب با پروانه شعاعی - تکفاز

1.5

80

4.2

1

1

9/250/000

PK200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

2

86

4.8

1

1

9/470/000

PK300

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

95

5.4

1

1

10/430/000

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی - تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2/940/000

PQ3000

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی - سه فاز

3

160

3

¾

¾

17/500/000

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

0.5

22

4.8

1

1

3/620/000

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1

34

5.4

1

1

4/480/000

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه استیل

1.5

38

7.2

1

8/550/000

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

46

8.4

1

10/490/000

CP200

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه استیل

3

55

9

1

10/970/000

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

16/910/000

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

14/950/000

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

18/920/000

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

17/900/000

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

5.5

48.5

27

2

2

18/680/000

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه برنجی

7.5

45.5

54

2

2

20/130/000

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

10

56

54

2

2

26/790/000

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز - پروانه چدنی

15

73

54

2

2

43/400/000

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

1.5

32.5

12

1

8/790/000

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز - پروانه برنجی

2

37

13.2

1

9/490/000

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

12/400/000

HF6A

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

11/110/000

HF8B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

21

72

4

4

17/180/000

HF20B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

15.5

102

4

4

17/830/000

HF20A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

5.5

18.5

108

4

4

19/000/000

HF30B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

7.5

18

120

4

4

23/530/000

HF30A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

10

23

132

4

4

24/100/000

HFm50A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

0.75

11.5

18

4/720/000

HFm51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

20.2

18

6/050/000

HF51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

20.2

18

6/260/000

HFm5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

6/050/000

HF5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

6/220/000

HFm5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

6/400/000

HF5A

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1.5

13.8

36

2

2

6/420/000

HFm5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

8/820/000

HF5AM

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

9/470/000

NFm129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

11/070/000

NF129A

پمپ فلنجدار 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

22

30

2

2

10/950/000

NF130B

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

12/500/000

NF130A

پمپ فلنجدار 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

13/220/000

NGAm1B

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

0.75

17

19.5

6/550/000

NGAm1A

پمپ پروانه باز تکفاز - پروانه استیل

1

19.5

21

6/680/000

NGA1A

پمپ پروانه باز سه فاز - پروانه استیل

1

19.5

21

7/030/000

JSWm10H

پمپ خودمکش 1 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1

51

3

1

1

5/270/000

JSWm15H

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

66

3

1

1

6/530/000

JSWm10M

پمپ خودمکش 1 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1

42

4.8

1

1

5/270/000

JSWm15M

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

52

4.8

1

1

6/530/000

JSWm3CH

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

60

4.2

1

10/630/000

JSWm3BH

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

11/530/000

JSW3BH

پمپ خودمکش 2 اسب سه فاز - پروانه برنجی

2

70

4.8

1

9/550/000

JSW3AH

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

90

4.8

1

11/470/000

JSWm3CL

پمپ خودمکش 1.5 اسب تکفاز - پروانه برنجی

1.5

40

9.6

1

10/630/000

JSWm3BL

پمپ خودمکش 2 اسب تکفاز - پروانه برنجی

2

48

9.6

1

11/530/000

JSW3AL

پمپ خودمکش 3 اسب سه فاز - پروانه برنجی

3

60

9.6

1

11/470/000

 

 


صفحه از