منوی محصولات


لیست قیمت پمپ تسورومی TSURUMI کفکش لجن کش مدل KTZ-LH-LB-GPN-KRS-HS

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

LB800

پمپ کف کش 2 اینچ خروجی بالا - تک فاز

1

15

18.5

2

10,140,000

HS3.75S

پمپ کف کش 2 اینچ خروجی بغل - تک فاز

1

18

18.5

2

10,340,000

KTV3-55

پمپ کف کش 3 اینچ خروجی بالا - سه فاز

7.5

35

58

3

52,300,000

KTZ47.5

پمپ کف کش 4 اینچ خروجی بالا - سه فاز

10

40

84

4

81,070,000

KTZ411

پمپ کف کش 4 اینچ خروجی بالا - سه فاز

15

48

87

4

98,060,000

KTZ67.5

پمپ کف کش 6 اینچ خروجی بالا - سه فاز

10

31

120

6

81,070,000

KTZ611

پمپ کف کش 6 اینچ خروجی بالا - سه فاز

15

32

147

6

98,060,000

LH422

پمپ کف کش 4 اینچ خروجی بالا - سه فاز

30

68

140

4

259,300,000

LH430

پمپ کف کش 4 اینچ خروجی بالا - سه فاز

40

80

135

4

286,180,000

LH311W

پمپ کف کش 3 اینچ خروجی بالا - سه فاز

15

82

42

3

176,500,000

KRS822

پمپ کف کش 8 اینچ خروجی بالا - سه فاز

30

35

330

8

260,760,000

GPN35.5

پمپ کف کش اسلاری مستغرق - ضد سایش

7.5

16

108

3

94,430,000

GPN411

پمپ کف کش اسلاری مستغرق - ضد سایش

15

19

190

4

138,010,000

 

 


صفحه از