منوی محصولات


لیست قیمت شناور کفکش لجن کش اسپیکو SPICOایران مدل SI-S-SP-ST

تیپ پمپ

نوع پمپ

ارتفاع

(m)

آبدهی

(l/min)

خروجی

(inch)

قدرت

(KW)

آمپر

(A)

قیمت (ریال)

S18-1-ST

کف کش 18 متری تکفاز

18

520

2

1.5

8

 

S18-3-ST

کف کش 18 متری سه فاز

18

520

2

1.1

3.5

 

S28-1-ST

کف کش 28 متری تکفاز

28

420

2

2

10.5

 

S32-3-ST

کف کش 32 متری سه فاز

32

420

2

1.8

4

 

S38-1

کف کش 38 متری تکفاز

38

420

2

2

13.5

 

S38-3

کف کش 38 متری سه فاز

38

420

2

1.8

5

 

SI-23-1

کف کش 23 متری تکفاز

23

480

2

2

9.5

 

SI-23-3

کف کش 23 متری سه فاز

23

480

2

1.7

3.5

 

SI-25-1

کف کش 25 متری تکفاز

25

400

2

2

9.4

 

SI-25-3

کف کش 25 متری سه فاز

25

400

2

1.75

3.4

 

S32-AX

کف کش 32 متری سه فاز

32

560

2

2.2

5.8

 

S-18-A-1

کف کش 18 متری تکفاز

18

540

2

1.75

9.5

 

S-18-A-3

کف کش 18 متری سه فاز

18

540

2

1.5

3.5

 

S-15-1

کف کش 15 متری تکفاز

15

700

3

1.75

10

 

S-20-1

کف کش 20 متری تکفاز

20

800

3

1.9

11

 

S-20-3

کف کش 20 متری سه فاز

20

870

3

1.5

4.6

 

S-25-3

کف کش 25 متری سه فاز

25

830

3

1.8

5.1

 

تیپ پمپ

نوع پمپ

ارتفاع

(m)

آبدهی

(l/min)

خروجی

(inch)

قدرت

(KW)

آمپر

(A)

قیمت (ریال)

SP4-20-1

کف کش 18 متری تکفاز

18

200

0.65

7

 

SP4-40-1

کف کش 36 متری تکفاز

36

200

1.4

10.5

 

SP4-40-3

کف کش 36 متری سه فاز

36

200

1.2

3.5

 

SP4-60-1

کف کش 55 متری تکفاز

55

200

2

14

 

SP4-60-3

کف کش 55 متری سه فاز

55

200

1.75

5

 

SP6-32-1-ST

کف کش 32 متری تکفاز

32

450

2

2

12.5

 

SP6-32-3-ST

کف کش 32 متری سه فاز

32

450

2

2

4.5

 

SP6-45-1-ST

کف کش 45 متری تکفاز

45

420

2

2.5

16.5

 

SP6-45-3-ST

کف کش 45 متری سه فاز

45

420

2

2.5

6

 

SP6-60-1-ST

کف کش 60 متری تکفاز

60

420

2

3

19.5

 

SP6-60-3-ST

کف کش 60 متری سه فاز

60

420

2

3

7.5

 

SP6-75-3-ST

کف کش 75 متری سه فاز

75

420

2

3.5

8.5

 

SP8-20-1-ST

کف کش 18 متری تکفاز

18

750

3

1.5

10.5

 

SP8-20-3-ST

کف کش 18 متری سه فاز

18

750

3

1.5

4.5

 

SP8-30-1-ST

کف کش 30 متری تکفاز

30

720

3

2.5

16

 

SP8-35-3-ST

کف کش 35 متری سه فاز

35

720

3

2.5

6.5

 

SP8-50-3-ST

کف کش 50 متری سه فاز

50

700

3

3.5

8

 

SP8-60-3-ST

کف کش 60 متری سه فاز

60

670

3

4

9

 

 

 


صفحه از