منوی محصولات


قیمت موتور برق کوپKOOP


مدل دستگاه

مشخصات فنی

قیمت به روز

KDF 4000 XE

تکفاز - open -2.8 KVA

تماس بروز

KDF 6700 XE

تکفاز - open -5 KVA

تماس بروز

KDF 6700 XE-3

سه فاز - open -5.6 KVA

تماس بروز

KDF 6700 Q

تکفاز - silent -5 KVA

تماس بروز

KDF 6700 Q-3

سه فاز - silent -5.6 KVA

تماس بروز

KDF 8500 XE

تکفاز - open -6 KVA

تماس بروز

KDF 8500 XE-3

سه فاز - open -7.5 KVA

تماس بروز

KDF 8500 XE-3D

open - (سه فاز) ۷.۵KVA
- ۶KVA (تکفاز)

تماس بروز

KDF 8500 Q

silent - 6KVA - تکفاز - باک بزرگ

تماس بروز

KDF 8500 QQ

super silent - 5.5KVA - تکفاز - ۶۵ دسی بل

تماس بروز

KDF 8500 Q-3

۷.۵KVA - silent - سه فاز - باک بزرگ

تماس بروز

KDF 8500 WE

۲۰۰AMP - 2 KVA - موتور جوش / open

تماس بروز

KDF 12000 XE

تکفاز - ۹KVA - open

تماس بروز

KDF 12000 XE-3

open - 11KVA - سه فاز

تماس بروز

KDF 12000 Q

silent - 9KVA - تکفاز

تماس بروز

KDF 16000 XE

open - 11KVA - تکفاز

تماس بروز

۳-KDF 16000 XE

open - 13.8KVA - سه فاز

تماس بروز

KDF 16000 Q

silent - 11KVA - تکفاز

تماس بروز

KDF 16000 L XE

۱۳KVA / تکفاز / ژنراتور لینز ایتالیا -
KD 292 F / / کوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک

تماس بروز

KDF 16000 L XE-3

۱۶KVA / سه فاز / ژنراتور لینز ایتالیا -
KD 292 F / کوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک

تماس بروز

 


صفحه از