منوی محصولات


لیست قیمت پمپ لوارا لیست4 LOWARA

لیست قیمت هایدرووار(Hydrovar) مارک LOWARAساخت ایتالیا

 

قیمت
(ریال)

نوع منبع تغذیه

قدرت  
(KW)

مدل

69/550/000

سه فاز

4

HV 3.4

74/300/000

سه فاز

5.5

HV 3.5

84/800/000

سه فاز

7.5

HV 3.7

133/100/000

سه فاز

15

HV 3.15

 

لیست قیمت ایستگاه های سپتیک پمپاژ فاضلاب مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

 

قیمت به ریال

ظرفیت
 (لیتر)

مدل پمپ

مدل

23/700/000

230

DOMO7

Single Box Domo7

26/400/000

230

DOMO10

Single Box Domo10

26/200/000

230

DOMO15

Single Box Domo15

54/500/000

230

DLF105

Single Box DLF105

55/100/000

230

DL125

Single Box DL125

16,600,000

85

DOC7

Mini Box Doc7

Z8  مدل LOWARA لیست قیمت

قیمت به ریال

وضعیت الکتروموتور

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

توان
(kw)

مدل

106/600/000

ندارد

138

141

37

Z895 05-6

119/000/000

ندارد

138

172

45

Z895 06-8

141/700/000

ندارد

129

215

60

Z895 08/3A-8

109/700/000

ندارد

180

135

37

Z8125 05-6

122/100/000

ندارد

180

165

45

Z8125 06-8

355/000/000

دارد

180

275

75

Z8125 10-8

424/300/000

دارد

180

361

110

Z8125 13-10

511/000/000

دارد

180

414

110

Z8125 15-10

165/600/000

دارد

110

145

30

Z6-50 875

341/550/000

دارد

138

287

75

Z895 10-8

306/300/000

دارد

180

220

60

Z8125 08-8

 


صفحه از