منوی محصولات


لیست قیمت پنتاکس PENTAX

CH-CS  لیست الکتروپمپ های مدل  Pentax ساخت ایتالیا


قیمت به ریال

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

7/200/000

2"

2"

30

24.5

1.5

یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH150

8/140/000

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH200

12/420/000

2"

2"

30

33.5

3

سه اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH300

7/100/000

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز

CHT200

7/900/000

2"

2"

30

33.5

3

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT300

13/800/000

2"

3"

42

31.8

4

چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT400

15/100/000

2"

3"

42

37

5.5

پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT550

4/500/000

2"

2"

18

12.6

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CS100/2

6/000/000

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CS150/2

5/800/000

2"

2"

18

17.5

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CSB100/2

5/900/000

2"

2"

24

21.5

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CSB150/2

6/100/000

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب تکفاز

CS200/2

10/000/000

3"

3"

54

14.2

2

سه اینچ دو اسب تکفاز

CS200/3

10/700/000

3"

3"

60

17.5

3

سه اینچ سه اسب تکفاز

CS300/3

12/600/000

4"

4"

96

13.5

4.5

چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز

CS450/4

5/800/000

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز

CST150/2

5/900/000

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب سه فاز

CST200/2

10/100/000

3

3

60

17.5

3

سه اسب،سه اینچ سه فاز

CST300/3

10/000/000

3"

3"

60

17.5

3

سه اسب،سه اینچ سه فاز

CST200/3

10/500/000

3"

3"

72

21.5

4

چهار اسب سه اینچ سه فاز

CST400/3

11/800/000

4"

4"

96

13.5

4

چهار اسب چهار اینچ سه فاز

CST450/4

12/100/000

4"

4"

96

17

5.5

پنج و نیم اسب

CST550/4

CMلیست الکتروپمپ های سه فاز مدل Pentax  ساخت ایتالیا 

 قیمت

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

مدل

(mm)

(mm)

(m³/h)

(m)

(hp)

(kw)

12/980/000

32

50

27

36.8

4

3

CM32-160A

16/380/000

32

50

27

41

5.5

4

CM32-200C

21/700/000

32

50

36

53

7.5

5.5

CM32-200B

22/860/000

32

50

36

61

10

7.5

CM32-200A

27/800/000

32

50

30

70

12.5

9.2

CM32-250C

29/260/000

32

50

30

82

15

11

CM32-250B

44/700/000

32

50

30

93

20

15

CM32-250A

12/800/000

40

65

30

17.4

2

1.5

CM40-125C

13/160/000

40

65

33

20.7

3

2.2

CM40-125B

15/680/000

40

65

36

30

4

3

CM40-160B

15/890/000

40

65

39

35.4

5.5

4

CM40-160A

21/770/000

40

65

39

47

7.5

5.5

CM40-200B

22/920/000

40

65

42

56.4

10

7.5

CM40-200A

28/840/000

40

65

42

75.5

15

11

CM40-250B

15/860/000

50

65

72

24.5

5.5

4

CM50-125A

21/660/000

50

65

78

30.2

7.5

5.5

CM50-160B

22/800/000

50

65

78

36.3

10

7.5

CM50-160A

26/300/000

50

65

72

47

12.5

9.2

CM50-200C

27/670/000

50

65

72

52

15

11

CM50-200B

43/500/000

50

65

78

58

20

15

CM50-200A

22/258/000

65

80

120

19.8

7.5

5.5

CM65-125B

23/400/000

65

80

132

24.2

10

7.5

CM65-125A

26/700/000

65

80

144

29.8

12.5

9.2

CM65-160C

27/700/000

65

80

144

34

15

11

CM65-160B

44/000/000

65

80

144

39

20

15

CM65-160A

45/300/000

65

80

132

43

20

15

CM65-200C

50/790/000

65

80

132

47.5

25

18.5

CM65-200B

53/700/000

65

80

144

54

30

22

CM65-200A

29/250/000

80

100

180

24

15

11

CM80-160D

44/760/000

80

100

195

29

20

15

CM80-160C

50/222/000

80

100

210

33.5

25

18.5

CM80-160B

53/000/000

80

100

225

37

30

22

CM80-160A

112/790/000

80

100

225

49

40

30

CM80-200B

122/370/000

80

100

240

58

50

37

CM80-200A

MB-CB-CBTلیست الکترو پمپ های دو پروانه مدل Pentax  ساخت ایتالیا 

 

مدل

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

قیمت

(اینچ)

(اینچ )

(m³/h)

(m)

(hp)

MB 150/00

1 ¼

1 ½

9

39.5

1.5

دو پروانه تکفاز

7/000/000

MB 200/00

1 ¼

1 ½

9

43

2.2

دو پروانه تکفاز

7/100/000

MBT 300/00

1 ¼

1 ½

12

49

3

دو پروانه سه فاز

6/950/000

CB 100/00

1

1

4.5

42

1

دو پروانه-تکفاز

5/000/000

CB 100/01

1

1

4.5

42

1

دو پروانه (برنجی)-تکفاز

5,800,000

CB 160/00

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه-تکفاز

6/900/000

CB 160/01

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه (برنجی)-تکفاز

7/730/000

CB 210/00

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه-تکفاز

7/780/000

CB 210/01

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه (برنجی)-تکفاز

8/540/000

CB 400/00

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه-تکفاز

14/700/000

CB 400/01

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه (برنجی)-تکفاز

16/000/000

CBT 100/00

1

1

4.5

42

1

دو پروانه سه فاز

5/100/000

CBT 100/01

1

1

4.5

42

1

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

5/600/000

CBT 160/00

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه –سه فاز

6/870/000

CBT 160/01

1

1 ¼

6

53

1.5

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

7/500/000

CBT 210/00

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه –سه فاز

7/500/000

CBT 210/01

1

1 ¼

7.5

58

2

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

8/200/000

CBT 310/00

1

1 ¼

9

64

3

دو پروانه –سه فاز

7/591/000

CBT 310/01

1

1 ¼

9

64

3

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

8/350/000

CBT 400/00

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه –سه فاز

14/000/000

CBT 400/01

1 ¼

1 ½

12

66.9

4

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

15/340/000

600/00CBT 600/00

1 ¼

1 ½

12

78.7

5.5

دو پروانه –سه فاز

14/600/000

CBT 600/01

1 ¼

1 ½

12

78.7

5.5

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

15/890/000

CBT 751/00

1 ¼

1 ½

15

90

7.5

دو پروانه –سه فاز

19/000/000

CBT 751/01

1 ¼

1 ½

15

90

7.5

دو پروانه (برنجی) - سه فاز

20/200/000

CBT 800

1 ¼

2

30

77

7.5

دو پروانه –سه فاز

27/970/000

CBT 1000

1 ¼

2

30

86.4

10

دو پروانه –سه فاز

28/100/000

CBT 1250

1 ¼

2

30

93.6

12.5

دو پروانه –سه فاز

31/450/000

CBT 1500

1 ¼

2

36

98.7

15

دو پروانه –سه فاز

32/860/000

 

الکترو پمپ طبقاتی افقی

 

قیمت

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثرآبدهی

حداکثر ارتفاع

توان

نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(M3/H)

(m)

(hp)

4/830/000

1

1

4.8

40.8

0.9

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 3-90/4

8/240/000

1

1

8.4

56.8

1.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 5-150/5

8/000/000

1

1

8.4

56.8

1.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 5-150/5T

8/460/000

1

1

8.4

69.3

1.8

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 5-180/6

8/000/000

1

1

8.4

69.3

1.8

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 5-180/6T

9/470/000

1

1

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 5-200/7

9/000/000

1

1

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-200/7T

8/570/000

1

1 ¼

9.6

62

2.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-250/5

8/000/000

1

1 ¼

9.6

62

2.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-250/5T

10/860/000

1

1 ¼

9.6

74.3

3

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-300/6

8/640/000

1

1 ¼

9.6

74.3

3

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-300/6T

11/400/000

1

1 ¼

9..6

85.9

3.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 7-350/7T

7/900/000

1 ¼

1 ½

14.4

47.1

2

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 9-200/4T

8/530/000

1 ¼

1 ½

14.4

59.2

2.5

الکترو پمپ طبقاتی افقی

U 9-250/5T

9/460/000

1 ¼

1 ¼

8.4

69.3

1.8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5v-180/6T

10/700/000

1 ¼

1 ¼

8.4

80.3

2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-200/7

11/000/000

1 ¼

1 ¼

8.4

91.4

2.5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-250/8

10/660/000

1 ¼

1 ¼

8.4

91.4

2.5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-250/8T

13/000/000

1 ¼

1 ¼

8.4

102.1

2.8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-280/9

10/900/000

1 ¼

1 ¼

8.4

102.1

2.8

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-280/9T

13/300/000

1 ¼

1 ¼

8.4

112.7

3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-300/10

11/390/000

1 ¼

1 ¼

8.4

112.7

3

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-300/10T

14/680/000

1 ¼

1 ¼

8.4

122

3.5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-350/11

13/760/000

1 ¼

1 ¼

8.4

122

3.5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U 5V-350/11T

13/700/000

1 ¼

1 ¼

102

99.5

4

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U7V-400/8T

17/890/000

1 ¼

1 ¼

102

113.2

4.5

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U7V-450/9T

9/300/000

1 ¼

1 ¼

15.6

47.1

2

الکترو پمپ طبقاتی عمودی

U9V-200/4T

 

 

قیمت
(ریال)

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(
m3/h)

حداکثر ارتفاع
(
m)

قدرت
(
hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

1,755,600

1

1

2/4

35

0.5

پنتاکس کوچک تک ‏فاز

PM45

1

2,310,000

1

1

2/4

35

0.5

بوستر کامل پنتاکس کوچک

PM45/S

2

2,520,000

1

1

3

61

1

پمپ 61 متری تک ‏فاز

PM80

3

3,664,500

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه آلومینیوم

CAM100/50

4

3,780,000

1

1

3/6

47

1

جتی تک ‏فاز واسطه چدن

CAM100/00

5

4,987,500

1

1

3/6

47

1

بوستر کامل جتی تک ‏فاز

CAM100/00/S

6

3,465,000

1

1

3

43

1

جتی استیل یک اسب

INOX100

7

3,423,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/00

8

3,360,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/50

9

4,042,500

1

1

6/3

33

1

بوستر کامل بشقابی

CM100/00/S

10

3,780,000

1

1

6/3

33

1

بشقابی تک ‏فاز

CM100/01

11

6,132,000

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی تک ‏فاز

CM160/01

12

4,567,500

1

1

6/3

33

1

بشقابی - سه‏ فاز

CMT100/00

13

5,922,000

1

1

6/3

40.5

1.5

بشقابی – سه ‏فاز

CMT160/01

14

6,132,000

1

1

7/2

50.5

2.2

بشقابی – سه ‏فاز

CMT210/01

15

6,772,500

1

1

8/4

58.5

3

بشقابی – سه ‏فاز

CMT310/01

16

11,686,500

 ¼1

2

15

48

4

بشقابی - سه‏ فاز

CMT400

17

12,253,500

¼1

2

18

56.1

5.5

بشقابی - سه‏ فاز

CMT550

18

4,084,500

1

¼1

2/1

40

1

دو لول تک ‏فاز

AP100/00

19

7,455,000

1

¼1

3/6

50

2.2

دو لول تک‏ فاز

AP200/00

20

7,665,000

1

½1

5/4

60

1.5

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB150/00

21

7,759,500

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی تک‏ فاز

CAB200/00

22

8,284,500

1

½1

8/4

64

3

کله‏ گلابی تک ‏فاز

CAB300/01

23

7,612,500

1

½1

7/2

61

2.2

کله‏ گلابی سه ‏فاز

CABT200/0

24

3,528,000

¼1

½1

16/8

20

1

پنج به چهار تک ‏فاز

CR100/00

25

3,811,500

1

1

2/7

53

1

سوپاپ سرخود تک‏ فاز

MD100

26

 

 

 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

6,898,500

12

7.4

1.5

لجن ‏کش بدنه استیل

DX80G

1

7,087,500

2

12

7.4

1.5

لجن‏ کش بدنه استیل

DX80/2G

2

6,951,000

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100G

3

6,993,000

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

4

6,909,000

2

18

9.8

2

لجن‏ کش بدنه استیل

DX100/2G

5

6,051,150

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80G

6

6,142,500

2

15

8.3

1.5

لجن‏ کش بدنه چدن

DG80/2G

7

6,205,500

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100G

8

6,331,500

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

9

6,300,000

2

18

10.4

2

لجن‏ کش بدنه چدن

DG100/2G

10

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های لجن‏ کش

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

مدل

ردیف

19,120,500

DN 65

54

19

2

DMT 210

1

17,577,000

DN 65

60

23

3

DMT 310

2

24,255,000

DN 80

78

27

5.5

DMT 550

3

32,823,000

DN 80

144

34

10

DMT 1000

4

17,871,000

2 اینچ رزوه ‏ای

45

29.4

3

DCT 310

5

25,420,500

2 اینچ رزوه ‏ای

39

34.4

4

DCT 410

6

26,029,500

2 اینچ رزوه ‏ای

45

38.1

5.5

DCT 560

7

30,918,300

2 اینچ رزوه ‏ای

54

46

7.5

DCT 750

8

31,615,500

2 اینچ رزوه ‏ای

54

53

10

DCT 1000

9

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی‏ 

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

5,649,000

1

1

8.4

40.8

0.9

افقی

U5-90/4

1

6,772,500

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5

2

6,447,000

1

1

8.4

56.8

1.5

افقی

U5-150/5T

3

7,371,000

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6

4

7,045,500

1

1

8.4

69.3

1.8

افقی

U5-180/6T

5

8,274,000

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7

6

8,064,000

1

1

8.4

80.3

2

افقی

U5-200/7T

7

7,728,000

1

¼1

9.6

62

3

افقی

U7-250/5

8

7,576,800

1

¼1

9.6

62

2.5

افقی

U7-250/5T

9

9,733,500

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6

10

9,450,000

1

¼1

9.6

74.3

3

افقی

U7-300/6T

11

9,933,000

1

¼1

9.6

85.9

3.5

افقی

U7 350/7T

12

7,507,500

¼1

½1

14.4

47.1

2

افقی

U9-200/4T

13

8,043,000

¼1

½1

14.4

59.2

2.5

افقی

U9-250/5T

14

9,334,500

¼1

¼1

8.4

80.3

2

افقی

U5V-200/7

15

9,775,500

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8

16

10,741,500

¼1

¼1

8.4

91.4

2.5

عمودی

U5V-250/8T

17

11,644,500

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9

18

9,702,000

¼1

¼1

8.4

102.1

2.8

عمودی

U5V-280/9T

19

11,854,500

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10

20

10,111,500

¼1

¼1

8.4

112.7

3

عمودی

U5V-300/10T

21

13,072,500

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11

22

12,253,500

¼1

¼1

8.4

122

3.5

عمودی

U5V-350/11T

23

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

7,119,000

1

1

4.8

32.7

0.7

استنلس استیل

U3S-70/3

1

7,696,500

1

1

4.8

44.3

0.9

استنلس استیل

U3S-90/4

2

8,190,000

1

1

4.8

55.3

1

استنلس استیل

U3S-100/5

3

8,757,000

1

1

4.8

66.6

1.2

استنلس استیل

U3S-120/6

4

11,550,000

1

1

8.4

81

2

استنلس استیل

U5S-200/7

5

8,610,000

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3

6

8,557,500

1

¼1

10.8

35.6

1.2

استنلس استیل

U7S-120/3T

7

11,823,000

1

¼1

10.8

72.6

3

استنلس استیل

U7S-300/6

8

9,355,500

¼1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-200/4

9

9,198,000

½1

½1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9S-2004T

10

13,534,500

½1

2

25.2

23.7

1.8

استنلس استیل

U18S-180/2T

11

9,765,000

½1

2

25.2

35.7

2.5

استنلس استیل

U18S-250/3T

12

12,810,000

½1

2

25.2

47.9

4

استنلس استیل

U18S-400/4T

13

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استنلس استیل

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 دهانه ورودی (اینچ)

 حداکثر ارتفاع (m)

 قدرت (hp)

 نوع پمپ

 نوع پمپ

ردیف

12,747,000

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6

1

12,600,000

¼1

¼1

8.4

68.9

1.8

استنلس استیل

U 5SV-180/6T

2

13,818,000

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7

3

13,629,000

¼1

¼1

8.4

81

2

استنلس استیل

U 5SV-200/7T

4

13,263,600

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8

5

12,862,500

¼1

¼1

8.4

92.1

2.5

استنلس استیل

U 5SV-250/8T

6

11,644,500

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9

7

9,702,000

¼1

¼1

8.4

103.4

2.8

استنلس استیل

U 5SV-280/9T

8

11,854,500

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U 5SV-300/10

9

10,111,500

¼1

¼1

8.4

114.2

3

استنلس استیل

U5SV-300/10T

10

13,534,500

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11

11

12,253,500

¼1

¼1

8.4

125.1

3.5

استنلس استیل

U5SV-350/11T

12

14,479,500

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U 7SV-180/4

13

13,440,000

1

¼1

10.8

48

1.8

استنلس استیل

U7SV-180/4T

14

15,109,500

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5

15

14,448,000

1

¼1

10.8

60.3

2.5

استنلس استیل

U7SV-250/5T

16

15,340,500

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6

17

14,658,000

1

¼1

10.8

71.8

3

استنلس استیل

U7SV-300/6T

18

14,049,000

1

¼1

10.8

83.5

3.5

استنلس استیل

U7SV-350/7T

19

16,338,000

1

¼1

10.8

95.6

4

استنلس استیل

U7SV-400/8T

20

20,265,000

1

¼1

10.8

108.5

4.5

استنلس استیل

U7SV-450/9T

21

22,050,000

1

¼1

10.8

121.5

5.5

استنلس استیل

U7SV-550/10T

22

14,332,500

1

¼1

14.4

47.6

2

استنلس استیل

U9SV-200/4T

23

14,689,500

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5

24

13,881,000

¼1

14.4

60

2.5

استنلس استیل

U9SV-250/5T

25

16,348,500

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6

26

15,204,000

¼1

14.4

71.8

3

استنلس استیل

U9SV-300/6T

27

17,209,500

¼1

14.4

83.3

4

استنلس استیل

U9SV-400/7T

28

20,653,500

¼1

14.4

97.3

4.5

استنلس استیل

U9SV-450/8T

29

21,712,950

¼1

14.4

109

5

استنلس استیل

U9SV-500/9T

30

24,255,000

¼1

14.4

122

5.5

استنلس استیل

U9SV-550/10T

31

17,041,500

2

26.4

35.7

2.5

استنلس استیل

U18SV-250/3T

32

20,580,000

2

26.4

47.9

4

استنلس استیل

U18SV-400/4T

33

22,050,000

2

26.4

58.1

4.5

استنلس استیل

U18SV-450/5T

34

23,415,000

2

26.4

70.5

5.5

استنلس استیل

U18SV-550/6T

35

 

 

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های

قیمت(ریال)

حداکثر ارتفاع (m)

حداکثر آبدهی (m)

توان (hp)

مدل

ردیف

22,050,000

52

7.2

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CAM100/50

1

23,415,000

52

7.2

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CAM100/00

2

24,570,000

61

10.8

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CAB150/00

3

23,835,000

61

10.8

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT150/00

4

25,830,000

62.5

13.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CAB200/0

5

25,084,500

62.5

13.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT200/00

6

27,405,000

64.5

16.8

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2CABT300/00

7

20,790,000

33

10.8

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CM100/00

8

21,630,000

33

10.8

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CM100/00

9

23,730,000

40.5

13.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CM160/00

10

24,255,000

40.5

13.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT160/00

11

25,200,000

50

14.4

2x2.2

بوسترپمپ دور ثابت 2CM210/00

12

24,360,000

50

14.4

2x2.2

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT210/00

13

27,825,000

55.9

15.6

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT310/00

14

30,345,000

47

36

2x4

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT400

15

32,760,000

56.5

42

2x5.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CMT550

16

24,675,000

395

19.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT150/00

17

25,924,500

39.5

19.2

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT150/00

18

27,615,000

43

19.2

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2MB200/000

19

27,090,000

43

19.2

3x2

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT200/000

20

28,728,000

49

24

2x3

بوسترپمپ دور ثابت 2MBT300/00

21

23,100,000

42

9.6

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB100/000

22

24,255,000

42

9.6

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB100/01

23

25,830,000

53

14.4

2x1

بوسترپمپ دور ثابت 2CB160/00

24

25,200,000

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT160/00

25

27,195,000

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CB160/01

26

26,250,000

53

14.4

2x1.5

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT160/01

27

28,350,000

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CB210/00

28

27,615,000

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت 2CBT210/00

29

29,505,000

57.3

16.8

2x2

بوسترپمپ دور ثابت2CBT21/01

30

 

لیست قیمت بوستر پمپ‏ های

قیمت(ریال)

حداکثر ارتفاع  (m)

حداکثر آبدهی  (m)

توان (hp)

ردیف

ردیف

40,929,000

103.4

16.8

2x2.8

 بوستر پمپ دور ثابت 2U5SV-280/9T

1

41,580,000

114.2

16.8

2x3

بوستر پمپ دور ثابت 2U5SV-300/10T

2

44,415,000

125.1

16.8

2x3.5

بوستر پمپ دور ثابت2U5SV-350/11T

3

35,700,000

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-180/4

4

34,860,000

48

21.6

2x1.8

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-180/4T

5

39,165,000

60.3

21.6

2x2.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-250/5T

6

40,950,000

72.5

21.6

2x3

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-300/6T

7

44,100,000

83.5

21.6

2x3.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U7SV-350/7T

8

52,090,500

109

31.2

2x5

بوستر پمپ دور ثابت 2U9SV-500/9T

9

53,140,500

122

31.2

2x5.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U9SV-550/10T

10

0

35.7

52.8

2x2.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-250/3T

11

49,350,000

47.9

52.8

2x4

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-400/4T

12

51,061,500

58.1

52.8

2x4.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-450/5T

13

52,500,000

70.5

52.8

2x5.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-550/6T

14

63,325,500

95.9

52.8

2x7.5

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-550/8T

15

82,566,750

106.4

52.8

2x9

بوستر پمپ دور ثابت 2U18SV-900/9T

16

 

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های شناور استنلس استیل  4 اینچ،  مدل U

قیمت الکتروپمپ
با موتور
Pentax
(ریال)

قیمت موتور شناور Pentax
(ریال)

قیمت پمپ‏
تک بدون موتور

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

توان (hp)

نوع ولتاژ (hp)

معادل پمپ‏ های لوارا

مدل

ردیف

5,785,500

3,270,000

2,240,000

¼1

6

59

1

تک ‏فاز

4GS07

4S100/09

1

6,793,500

3,630,000

2,840,000

¼1

6

93

1.5

تک ‏فاز

4GS11

4S100/14

2

6,720,000

3,560,000

2,840,000

¼1

6

93

1.5

سه ‏فاز

4GS11

4S100/14

3

8,064,000

4,380,000

3,300,000

¼1

6

120

2

تک‏فاز

4GS15

4S100/18

4

7,570,500

3,990,000

3,220,000

¼1

6

120

2

سه ‏فاز

4GS15

4S100/27

5

10,395,000

5,540,000

4,360,000

¼1

6

175

3

تک ‏فاز

4GS22

-

 6

9,576,000

4,760,000

4,360,000

¼1

6

175

3

سه ‏فاز

4GS22

-

6

8,053,500

4,380,000

3,290,000

2

8.4

8

2

تک ‏فاز

6GS15

4S140/14

8

7,644,000

3,990,000

3,290,000

2

8.4

90

2

سه ‏فاز

6GS15

4S140/20

9

10,321,500

5,540,000

4,290,000

2

8.4

12.5

3

تک ‏فاز

6GS22

4S140/20

10

0

4,760,000

4,290,000

2

8.4

12.5

3

سه ‏فاز

6GS22

4S200/06

11

6,163,500

3,630,000

2,240,000

2

12

39

1.5

تک ‏فاز

8GS11

4S20006

12

6,090,000

3,560,000

2,240,000

2

12

39

1.5

سه ‏فاز

8GS11

4S200/08

13

7,234,500

4,380,000

2,510,000

2

12

52

2

تک‏فاز

8GS15

4S200/08

14

6,825,000

3,990,000

2,510,000

2

12

52

2

سه ‏فاز

8GS15

4S200/13

15

9,355,500

5,540,000

3,370,000

2

12

82

3

تک ‏فاز

8GS22

4S200/13

16

6,048,000

2,390,000

3,370,000

2

12

82

3

سه ‏فاز

8GS22

4S200/17

17

0

6,570,000

3,960,000

2

12

108

4

سه ‏فاز

8GS30

-

18

14,290,500

8,350,000

5,260,000

2

12

148

5.5

سه ‏فاز

8GS40

4S200/32

19

16,600,500

9,340,000

6,470,000

2

12

200

7.5

سه ‏فاز

8GS55

4S400/08

20

9,334,500

5,540,000

3,350,000

2

24

51

3

تک ‏فاز

8GS22

4S400/08

21

8,515,500

4,760,000

3,350,000

2

24

70

3

سه ‏فاز

16GS22

4S400/11

22

12,411,000

6,570,000

5,250,000

2

24

81

4

سه ‏فاز

16GS30

4S400/15

23

15,855,000

8,350,000

6,750,000

2

24

97

5.5

سه ‏فاز

16GS40

4S400/20

24

18,091,500

9,340,000

7,890,000

2

24

125

7.5

سه ‏فاز

16GS55

 

25

 

 

 

لیست قیمت موتورهای شناور روغن قابل سیم‏ پیچی 4 اینچی

قیمت (ریال)

نوع ولتاژ برق

توان(KW)

توان(HP)

مدل

ردیف

3,433,500

تک ‏فاز

0.75

1

MPE 10

1

3,811,500

تک ‏فاز

1.1

1.5

MPE 15

2

4,599,000

تک‏ فاز

1.5

2

MPE 20

3

5,817,000

تک ‏فاز

2.2

3

MPE 30

4

3,738,000

سه‏  فاز

1.1

1.5

MPET 15

5

4,189,500

سه ‏ فاز

1.5

2

MPET 20

6

4,998,000

سه  ‏فاز

2.2

3

MPET 30

8

6,898,500

سه ‏ فاز

3

4

MPET 40

8

8,767,500

سه ‏ فاز

4

5.5

MPET 55

9

11,760,000

سه ‏ فاز

5.5

7.5

MPET 75

10

13,072,500

سه ‏ فاز

7.5

10

MPET 100

11

 

لیست قیمت سیستم‏های دور متغیر

قیمت (ریال)

دامنه فشار

نوع ولتاژ خروجی

نوع ولتاژ ورودی

(HP)قدرت

مدل

ردیف

7,612,500

0-16

تک‏ فاز و سه ‏فاز

تک ‏فاز

1.1

FCP109

1

10,353,000

0-16

تک‏فاز و سه ‏فاز

تک‏ فاز

3

IPFC114

2

23,478,000

0-16

سه ‏فاز

سه‏ فاز

3

IPFC309

3

8,295,000

0-16

سه‏ فاز 

سه‏ فاز

2.2

مبدل فشار SDP

4

لیست قیمت شناور استیل ریخته گری

قیمت الکتروپمپ
کامل (ریال)

قیمت پمپ تک بدون موتور  (ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قدرت (hp)

مدل الکتروموتور

مدل الکتروپمپ

ردیف

22050000

 11,602,500

½2

30

166

12.5

9.3

6I12NP

6Sx20-17

1

24580500

 13,492,500

½2

30

195

15

11

6I15NP

6Sx20-20

2

28633500

 15,088,500

½2

30

224

20

15

6I20NP

6Sx20-23

3

30261000

 16,716,000

½2

30

254

20

15

6I20NP

6Sx20-26

5

35017500

 20,422,500

½2

30

323

25

18.5

6I25NP

6Sx20-33

6

15403500

 5,775,000

3

40

68

7.5

5.5

6I7NP

6Sx30-6

7

18007500

 7,770,000

3

40

89

8

7.5

6I10NP

6Sx30-8

8

21640500

 10,552,500

3

40

135

15

11

6I15NP

6Sx30-12

9

27247500

 13,702,500

3

40

192

20

15

6I20NP

6Sx30-17

10

30555000

 16,275,000

3

40

240

25

18.5

6I25NP

6Sx30-21

11

35479500

 19,488,000

3

40

297

30

22

6I30NP

6Sx30-26

12

45538500

 24,465,000

3

40

388

40

30

6I40NP

6Sx30-34

13

19005000

 7,917,000

3

70

87

15

11

6I15NP

6Sx60-6

14

23152500

 9,607,500

3

70

117

20

15

6I20NP

6Sx60-8

15

256203150

 11,340,000

3

70

145

25

18.5

6I25NP

6Sx60-10

16

28959000

 12,967,500

3

70

175

30

22

6I30NP

6Sx60-12

17

37506000

 16,432,500

3

70

226

40

30

6I40NP

6Sx60-16

18

42168000

 19,845,000

3

70

280

50

37

8I50NP

6Sx60-20

19

 

 

لیست قیمت شناور استیل 

قیمت الکتروپمپ
کامل (ریال)

قیمت پمپ تک
بدون موتور (ریال)

 

 

 

قدرت (hp)

قدرت (kw)

مدل الکتروپمپ

مدل الکتروموتور

ردیف

25147500

 11,602,500

5

100

81

20

15

6I20 NP

8SX77-4

1

308311500

 15,120,000

5

100

120

30

22

6I30NP

8SX77-6

2

41716500

 20,643,000

5

100

179

40

30

6I40NP

8SX77-9A

3

46651500

 24,328,500

5

100

219

50

37

6I50NP

8SX77-11A

5

54516000

 28,140,000

5

100

262

75

55

  8I75NP

8SX77-13

6

58926000

 32,550,000

5

100

302

75

55

  8I75NP

8SX77-15

7

29641500

 13,650,000

5

120

107

8

22

  8I30NP

8SX95-5

8

38241000

 17,167,500

5

120

148

40

30

  8I40NP

8SX95-7

9

43323000

 21,000,000

5

120

189

50

37

  8I50NP

8SX95-9A

10

47250000

 23,236,500

5

120

215

60

45

  8I60NP

8SX95-10

11

55198500

 28,822,500

5

120

278

75

55

  8I75NP

8SX95-13A

12

65352000

 32,550,000

5

120

320

100

75

  8I100NP

8SX95-15

13

69552000

 36,750,000

5

120

362

100

75

  8I100NP

8SX95-17

14

 

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های سری spx

قیمت الکتروپمپ (ریال)

قیمت پمپ تک
بدون موتور (ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قطر خارجی پمپ (اینچ)

مدل الکتروپمپ

ردیف

13,188,000

10,353,000

3

40

23

3

6

4SPX40/2

1

19,845,000

10,762,500

3

40

56

7.5

6

4SPX40/5

2

20,769,000

12,262,950

3

40

92

10

6

4SPX40/8

3

30,418,500

14,332,500

3

40

137

15

6

6SPX40/12

5

62,748,000

25,200,000

3

40

184

20

6

6SPX40/16

6

67,525,500

29,211,000

3

40

230

25

6

6SPX40/20

7

74,203,500

35,700,000

3

40

297

8

6

6SPX40/26

8

83,580,000

43,050,000

3

40

354

40

6

6SPX40/31

9

35,868,000

17,535,000

4

80

83

15

6

6SP80/3

10

14,332,500

28,665,000

4

80

112

20

6

6SPX80/8

11

74,403,000

35,353,500

4

80

140

25

6

6SPX80/10

12

81,490,500

41,989,500

4

80

167

30

6

6SPX80/12

13

91,801,500

45,990,000

4

80

209

35

6

6SPX80/15

14

101,146,500

53,419,800

4

80

237

40

6

6SPX80/17

15

114,313,500

6,478,500

4

80

281

50

6

6SPX80/20

16

75,915,000

35,563,500

5

100

80

20

8

6SPX100/4

17

89,250,000

41,391,000

5

100

120

30

8

6SPX100/6

18

102,690,000

47,113,500

5

100

160

40

8

6SPX100/8

19

114,061,500

59,850,000

5

100

218

50

8

SPX100/11

20

122,850,000

67,200,000

5

100

234

75

8

8SPX100/14

21

90,300,000

40,950,000

5

120

92

25

8

6SPX120/5AB

22

123,112,500

71,400,000

5

120

146

40

8

8SPX120/7

23

144,480,000

89,250,000

5

120

187

60

8

8SPX120/9

24

158,550,000

103,950,000

5

120

275

75

8

8SPX120/13

25

115,500,000

115,500,000

5

120

338

100

8

8SPX120/16

26

145,824,000

81,690,000

6

160

19

40

10

6SPX160/3

27

167,160,000

93,450,000

6

160

106

50

10

8SPX160/4

28

185,482,500

102,013,800

6

160

155

75

10

SPX160/6A

29

208,635,000

117,600,000

6

160

216

100

10

SPX160/B

 30

 

 

لیست قیمت پمپ شناور استیل مدل 5PES،

قیمت(ریال)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (HP)

مدل

ردیف

7,623,000

4.6

45

0.75

5PES3/4

 1

7,864,500

4.6

45

0.75

5PES3/4G

2

8,400,000

4.6

57

1

5PES3/5

3

8,883,000

4.6

57

1

5PES3/5G

4

10,143,000

4.6

68

1..2

5PES3/7

5

10,500,000

4.6

68

1.2

5PES3/7G

6

10,879,050

4.6

79

1.5

5PES3/8

8

11,539,500

4.6

79

1.5

5PES3/8G

8

8,589,000

7.6

45

1

5PES5/4

9

8,925,000

7.6

45

1

5PES5/4G

10

10,731,000

7.6

66

1.2

5PES5/5

11

11,536,350

7.6

66

1.2

5PES5/5G

12

11,686,500

7.6

68

1.6

5PES5/6

13

12,348,000

7.6

68

1.6

5PES5/6G

14

 

 

قیمت الکتروپمپ
کامل (ریال)

قیمت پمپ تک
بدون موتور (ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

قدرت (kw)

مدل الکتروپمپ

مدل الکتروموتور

ردیف

25147500

            11,602,500

5

100

81

20

15

6I20 NP

8SX77-4

1

308311500

            15,120,000

5

100

120

30

22

6I30NP

8SX77-6

2

41716000

            20,643,000

5

100

179

40

30

6I40NP

8SX77-9A

3

46651500

            24,328,500

5

100

219

50

37

6I50NP

8SX77-11A

5

54516000

            28,140,000

5

100

262

75

55

  8I75NP

8SX77-13

6

58926000

            32,550,000

5

100

302

75

55

  8I75NP

8SX77-15

7

29641500

            13,650,000

5

120

107

8

22

  8I30NP

8SX95-5

8

38241000

            17,167,500

5

120

148

40

30

  8I40NP

8SX95-7

9

43323000

            21,000,000

5

120

189

50

37

  8I50NP

8SX95-9A

10

47250000

            23,236,500

5

120

215

60

45

  8I60NP

8SX95-10

11

55198500

            28,822,500

5

120

278

75

55

  8I75NP

8SX95-13A

12

65352000

            32,550,000

5

120

320

100

75

  8I100NP

8SX95-15

13

69552000

            36,750,000

5

120

362

100

75

  8I100NP

8SX95-17

14

 


صفحه از