منوی محصولات


لیست قیمت موتور دیزل چینی مدل TELEC

 

 

قیمت

(ریال)

تعداد

سیلندر

نحوه استارت

 

دور / قدرت

Kw/rpm

 

مدل

000/350/49

4

الکتریکی

26.5/1500

495D

000/275/58

4

الکتریکی

30/1500

K4100D

000/475/59

4

الکتریکی

40.2/1500

K4100ZD

000/750/78

4

الکتریکی

56/1500

R4105ZD

000/250/89

4

الکتریکی

68/1500

ZH4105ZLD

000/500/94

4

الکتریکی

75/1500

R4110ZD

000/750/99

4

الکتریکی

84/1500

R4110ZLD

000/500/115

6

الکتریکی

88/1500

R6105ZD

000/900/123

6

الکتریکی

100/1500

R6105ZLD

000/250/131

6

الکتریکی

110/1500

R6105AZLD

000/450/135

6

الکتریکی

132/1500

R6105IZLD

000/500/136

6

الکتریکی

155/1500

R6113ZLD

 

 


صفحه از