منوی محصولات


لیست قیمت پمپ سائر SAER ایتالیا

لیست قیمت پمپ های سائر SAER

لیست قیمت در تاریخ 1395/5/23 بروز شده است

   

ردیف

مدل پمپ

نوع  پمپ

قدرت اسب

ارتفاع (متر)

آبدهی (M3/h )

مکش (اینچ)

رانش (اینچ)

 قیمت  (ريال)

1

KFO

پمپ کوچک تکفاز

0.5

40

2.4

1

1

           1,627,500

2

KF1

پمپ کوچک تکفاز

0.5

40

2.4

1

1

            1,680,000

3

KF3

پمپ65 متری سه فاز

0.75

62

3

1

1

            3,097,500

4

KF4

پمپ 65 متری تکفاز

1

65

4

1

1

            3,286,500

5

KF5

پمپ 73 متری تکفاز

1.5

73

4.2

1

1

            4,410,000

6

KF6

پمپ 85 متری سه فاز

2

85

4.2

1

1

            4,935,000

7

KF6

پمپ 85 متری تکفاز

2

85

4.2

1

1

            4,935,000

8

CMP

بشقابی تکفاز

0.5

24

4.8

1

1

            3,034,500

9

CMP79

بشقابی برنزی تکفاز

1

35

6

1

1

            3,654,000

10

CMP79 -N

بشقابی نوریل تکفاز

1

35

6

1

1

            3,570,000

11

CM1

بشقابی برنزی تکفاز

1.5

44

7.2

1

1

            5,932,500

12

CF

پمپ دنده ای

1

140

1.5

1

1

          10,710,000

13

CF

پمپ دنده ای سه فاز

1

140

1.5

1

1

          10,710,000

14

CB40

پمپ چند مرحله ای

1.5

42

12

1.5

1

            6,195,000

15

CB50

پمپ چند مرحله ای

2

50

14

1.5

1

            6,615,000

16

CB60

پمپ چند مرحله ای

3

70

15

1.5

1.5

          10,374,000

17

M50

جتی برنزی

0.5

47

2.7

1

1

            3,150,000

18

M80

جتی برنری تکفاز

1

55

3

1

1

            4,126,500

19

M80_ N

جتی نوریل تکفاز

1

55

3

1

1

            3,916,500

20

M99_ N

جتی استیل تکفاز

1

48

3.6

1

1

            4,147,500

21

M100

جتی دو لول تکفاز

1

50

3

1

1

            4,593,750

22

M150

کله گلابی لوله بلند

1.5

64

4

1.25

1

            7,507,500

23

M153

جتی دو لول تکفاز

1.5

55

3

1

1

            4,620,000

24

M200_N

کله گلابی لوله بلند

2

68

6

1.5

1

            7,717,500

25

M300B

جتی برنزی تکفاز

2

60

7

1.5

1.25

            7,507,500

26

M400A

جتی برنزی تکفاز

3

63

10

1.5

1.25

            9,607,500

27

M600B

جتی  استیل تکفاز

2

60

7

1.5

1.25

            9,240,000

28

M600A

جتی  استیل سه فاز

3

69

7

1.5

1.25

          10,185,000

29

OP32/6

استیل فشار قوی 6 پروانه

1.5

55

8

1.25

1

          12,337,500

30

OP40/6

استیل فشار قوی 6 پروانه

3

64

14

1.5

1.5

          18,532,500

31

OP32/11

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

3

100

8

1.25

1

          19,110,000

32

OP65/3

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

7.5

78

40

2

2

          25,935,000

33

OP65/4

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

10

104

40

2

2

          30,187,500

34

OP65/5

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

12.5

135

40

2

2

          36,750,000

35

OP65/6

افقی  طبقاتی فشار قوی سه فاز

15

162

40

2

2

          38,241,000

36

BP3

دو اینچ تکفاز

1

21

25

2

2

            4,410,000

37

BP4

دو اینچ تکفاز

1.5

22

32

2

2

            5,649,000

38

BP5

دو اینچ تکفاز

2

24

40

2

2

            6,468,000

39

BP5

دو اینچ سه فاز

2

24

40

2

2

            6,825,000

40

AP_97B

پمپ خود مکش

1

11

27

2

2

            4,410,000

41

AP_97A

پمپ خود مکش

1.5

15

30

2

2

            5,670,000

42

CMK

دو ونیم اینچ تکفاز

2

13

45

2.5

2.5

            6,982,500

43

BP7/D

سه اینچ سه فاز پمپ بزرگ

1.5

12.7

60

3

3

            7,770,000

44

BP7C

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

2

15.9

60

3

3

            9,208,500

45

BP7B

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

3

19.5

63

3

3

          13,524,000

46

BP7/A

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

4

22.5

66

3

3

          14,175,000

47

BP7/A

سه اینچ تکفاز پمپ بزرگ

4

22.5

66

3

3

          13,387,500

48

BP8C

چهار اینچ تکفاز

4

16.5

108

4

4

          14,070,000

49

BP8C

چهار اینچ سه فاز

4

16.5

108

4

4

          13,125,000

50

BP9_B

دو اینچ تکفاز

3

33.5

20

2

1.5

          12,810,000

51

BP10/NC

بشقابی سه فاز

5.5

45

25

2

1.5

          15,960,000

52

BP12A

دو نیم اینچ سه فاز

10

57

50

2.5

2

          19,950,000

53

BP12C

2.5 اینچ برنزی سه فاز

5.5

45

35

2.5

2

          16,275,000

54

FC20/2A

دو پروانه برنزی تکفاز

1

46

5

1.25

1

            5,512,500

55

FC25/2F

دو پروانه برنزی تکفاز

1.5

51

7

1.25

1

            7,560,000

56

FC25/2E

دو پروانه برنزی تکفاز

2

62

8

1.25

1

            8,400,000

57

FC25/2B

دو پروانه برنزی تکفاز

3

64

9

1.25

1

          12,495,000

58

FC25/2B

دو پروانه برنزی سه فاز

3

64

9

1.25

1

            9,765,000

59

FC20/2A

دو پروانه برنزی سه فاز

4

70

10

1.25

1

          13,912,500

60

FC30/2D

دو پروانه برنزی سه فاز

5.5

83

16

1.5

1.25

          16,170,000

61

FC30/2B

دو پروانه برنزی سه فاز

7.5

86

16

1.5

1.25

          19,740,000

62

FC30/2A

دو پروانه برنزی سه فاز

10

96

18

1.5

1.25

          24,780,000

63

IR32/200N

سه فاز فلنچی

5.5

56

16

2

1.25

          16,275,000

64

IR32/200NC

سه فاز فلنچی

5.5

45

25

2

1.25

          16,012,500

65

IR32/200NB

سه فاز فلنچی

7.5

53.5

30

2

1.25

          20,391,000

66

IR32/200NA

سه فاز فلنچی

10

63

35

2

1.25

          21,000,000

67

IR40/160NC/B

سه فاز فلنچی

4

31

35

2.5

1.5

          14,490,000

68

IR40/160NB/B

سه فاز فلنچی

5.5

37

35

2.5

1.5

          16,012,500

69

IR40/200C

سه فاز فلنچی

5.5

45

30

2.5

1.5

          17,850,000

70

IR40/200B

سه فاز فلنچی

7.5

48.5

40

2.5

1.5

          18,480,000

71

IR40/200A

سه فاز فلنچی

10

58

40

2.5

1.5

          18,847,500

72

IR40/250B

سه فاز فلنچی

15

70

35

2.5

1.5

          30,555,000

73

IR40/250A

سه فاز فلنچی

20

85

35

2.5

1.5

          37,800,000

74

IR50/160A

سه فاز فلنچی

10

40

75

3

2

          21,661,500

75

IR50/160B

سه فاز فلنچی

7.5

31

75

3

2

          19,918,500

76

IR50/200C

سه فاز فلنچی

12.5

50

75

3

2

          27,090,000

77

IR50/200A

سه فاز فلنچی

20

60

75

3

2

          37,800,000

78

IRX32/125A

استیل ریخته گری تکفاز

2

25

20

2

1.25

          28,350,000

79

IRX32/160B

استیل ریخته گری تکفاز

3

32

20

2

1.25

          34,545,000

80

IRX32/200N

استیل ریخته گری تکفاز

4

37

20

2

1.25

          35,700,000

81

IRX32/200N

استیل ریخته گری تکفاز

5.5

54

16

2

1.25

          39,060,000

82

IRX32/200NA

استیل ریخته گری تکفاز

10

62

35

2

1.25

          40,950,000

83

IRX32/250D

استیل ریخته گری تکفاز

12.5

70

30

2

1.25

          56,805,000

84

IRX32/250B

استیل ریخته گری سه فاز

18

83

35

2

1.25

          66,937,500

85

NS95A/17

شناور تکفاز

1

86

3.2

-

1.25

          10,762,500

86

NS95A/24

شناور تکفاز

1.5

122

3.2

-

1.25

          11,340,000

87

NS95A/40

شناور تکفاز

3

203

3.2

-

1.25

          21,871,500

88

NS95A/40

شناورسه فاز

3

203

3.2

-

1.25

          21,871,500

89

NS95E/18

شناور سه فاز

5.5

94

20

-

2

          22,837,500

90

NS95E/24

شناور سه فاز

7.5

125

20

-

2

          28,822,500

91

NS95E/34

شناور سه فاز

10

177

20

-

2

          41,107,500

92

FS98D/11

شناور تکفاز

1.5

73.5

8

-

2

          11,812,500

93

FS98D/15

شناور تکفاز

2

95

8

-

2

          13,650,000

94

FS98D/15

شناور سه فاز

2

95

8

-

2

          13,650,000

95

FS98D/22

شناور تکفاز

3

139

8

-

2

          17,850,000

96

FS98D/22

شناور سه فاز

3

139

8

-

2

          17,850,000

97

FS98C/9

شناور تکفاز

1

58

6

-

1.25

            9,922,500

98

FS98C/12

شناور تکفاز

1.5

78

6

-

1.25

          11,550,000

99

FS98C/17

شناور تکفاز

2

111

6

-

1.25

          13,650,000

100

FS98C/17

شناور تکفاز

2

111

6

-

1.25

          13,650,000

101

FS98C/24

شناور تکفاز

3

156

6

-

1.25

          17,167,500

102

FS98C/24

شناور تکفاز

3

156

6

-

2

          17,167,500

103

FS98E/7

شناور تکفاز

1.5

49

12

-

2

          11,550,000

104

FS98E/9

شناور تکفاز

2

60

12

-

2

          12,285,000

105

FS98E/9

شناور سه فاز

2

60

12

-

2

          12,285,000

106

FS98E/11

شناور تکفاز

3

76.5

12

-

2

          14,542,500

107

FS98E/11

شنار سه فاز

3

76.5

12

-

2

          14,542,500

108

FS98E/13

شناور تکفاز

3

88

12

-

2

          14,542,500

109

FS98E/13

شنار سه فاز

3

88

12

-

2

          14,542,500

110

FS95DA/17

شنار سه فاز

4

111

11

-

2

          14,857,500

111

NS95FA/24

شناور سه فاز

5.5

156

11

-

2

          24,780,000

112

NS95FA/35

شناور سه فاز

7.5

228

11

-

2

          29,216,250

113

NR 152A/9

شناور سه فاز 6

7.5

144

18

-

3

          43,155,000

114

NR 152A/12

شناور سه فاز

10

192

18

-

3

          50,662,500

115

NR 152A/20

شناور سه فاز

15

320

18

-

3

          65,625,000

116

NR 152B/3

شناور تکفاز

3

46.5

26

-

3

          21,630,000

117

NR 152B/10

شناور سه فاز

10

160

26

-

2

          48,300,000

118

NR 152B/13

شناور سه فاز

15

205

26

-

2

          59,430,000

119

NR 152B/19

شناور سه فاز

20

323

26

-

3

          71,400,000

120

NR 152C/2

شناور تکفاز

4

31

45

-

3

          23,488,500

121

NR 152C/10

شناور سه فاز

20

150

45

-

3

          60,112,500

122

NR 152C/13

شناور سه فازموتور6

25

205

45

-

3

          62,580,000

123

NR 152C/15

شناور سه فاز

30

220

45

-

3

          79,590,000

124

NR 152C/21

شناور سه فاز

40

332

45

-

2

          94,080,000

125

NR 152C/26

شناور سه فاز

50

410

45

-

2

         120,750,000

126

NR 152D/11

شناور سه فازموتور6

25

174

56

-

3

          61,425,000

127

NR 152DE/20

شناور سه فاز

50

366

64

-

3

         115,500,000

128

TOX-2

کفکش استیل تکفاز

0.75

10

16

-

1.25

            6,037,500

129

TEX-2M

لجن کش تکفاز

2

11

30

-

2

          13,755,000

130

MINO33

کفکش پلی اتیلن

0.25

6

4

-

1

            2,782,500

131

MBS-7

کفکش استیل تکفاز

1

60

4.2

-

1.25

          13,125,000

132

MBS-A-4

کفکش استیل تکفاز

1.5

60

5.2

-

1.25

          14,175,000

133

MBS-A-5

کفکش استیل تکفاز

1.8

70

5.2

-

1.25

          14,332,500

134

MBS-A-6

کفکش استیل تکفاز

2

84

5.2

-

1.25

          14,595,000

135

MBS-B-7

کفکش استیل تکفاز

3

96

9

-

1.25

          18,900,000

136

MBSX_4

کفکش استیل تکفاز

1

58

4.2

-

1.25

          12,757,500

137

MBSX_5

کفکش استیل تکفاز

1.2

72.5

4.2

-

1.25

          13,387,500

138

MBSX_6

کفکش استیل تکفاز

1.5

88

4.2

-

1.25

          14,280,000

139

MBSX_Y/6

کفکش استیل تکفاز

1.5

80

6.3

-

1.25

          14,280,000

140

MBSX_Y/7

کفکش استیل تکفاز

2

94

6.3

-

1.25

          14,962,500

141

MBSH-B-7

طبقاتی استیل عمودی

3

96

9

1.25

1.25

          19,425,000

142

MBSH-C-7

طبقاتی استیل عمودی

4.5

90

18

1.25

1.25

          21,840,000

143

MBSH-C-9

طبقاتی استیل عمودی

5.5

113

18

1.25

1.25

          21,840,000

144

TEX2T-S

لجن کش سه فاز

2

11

30

-

2

          13,650,000

145

PD804

لجن کش سه فاز

6

22

90

-

3

          51,187,500

146

PD2100

لجن کش سه فاز 4 اینچ

20

16

195

-

4

          91,875,000

147

PD 9200

لجن کش سه فاز6 اینچ

3

20

348

-

6

         173,880,000

148

PD 756

لجن کش سه فاز

3

18

45

-

2.5

          24,885,000

149

CL95-1.5

موتور شناور 4 اینچ استیل

2

-

-

-

-

            6,562,500

150

CL95_2

موتور شناور 4 اینچ استیل

3

-

-

-

-

            7,350,000

151

CL95_3

موتور شناور 4 اینچ استیل

2

-

-

-

-

          10,185,000

152

CL140-10

موتور شناور 4 اینچ استیل

10

-

-

-

-

          23,310,000

153

CL140-15

موتور شناور روغنی سه فاز

15

-

-

-

-

          26,250,000

154

CL140-20

موتور شناور روغنی سه فاز

20

-

-

-

-

          32,025,000

155

MS152-7.5

موتور شناور 6اینچ

7.5

-

-

-

-

          24,675,000

156

MS152-10

موتور شناور 6اینچ

10

-

-

-

-

          30,345,000

157

MS152-15

موتور شناور 6اینچ

15

-

-

-

-

          33,915,000

158

MS152-20

موتور شناور 6اینچ

20

-

-

-

-

          38,062,500

159

MS152-25

موتور شناور 6اینچ

25

-

-

-

-

          40,792,500

160

MS152-30

موتور شناور 6اینچ

30

-

-

-

-

          48,615,000

161

MS152-40

موتور شناور 6اینچ

40

-

-

-

-

          55,807,500

162

MS152-50

موتور شناور 6اینچ

50

-

-

-

-

          73,395,000

163

MS201-50

موتور شناور 8اینچ

50

-

-

-

-

          83,370,000

164

MS201-60

موتور شناور 8اینچ

60

-

-

-

-

          89,460,000

165

MS201-60

موتور شناور 8اینچ

75

-

-

-

-

         111,090,000

167

MS201-100

موتور شناور 8اینچ

100

-

-

-

-

         136,500,000

168

MS201-125

موتور شناور 8اینچ

125

-

-

-

-

         141,356,250

169

MS201-150

موتور شناور 8اینچ

150

-

-

-

-

         197,137,500

170

MS251-180

موتور شناور 10اینچ

180

-

-

-

-

         263,812,500

171

MS251-200

موتور شناور 10اینچ

200

-

-

-

-

         277,725,000

172

XS181B-13

شناور استیل 316L سه فاز

125

315

145

-

5

         582,750,000

173

NCBX150400

پمپ تک استیل 316L

125

63

675

8

6

         210,000,000

 

 


صفحه از