منوی محصولات


لیست قیمت پمپ سوخت و روغن PIUSI پیوسی ایتالیا

مدل

شرح

توان

(w)

نوع

ولتاژ

حداکثر

فشار

(bar)

حداکثر

آبدهی

(l/min)

ورودی

خروجی

(inch)

قیمت

(ریال(

Carry 3000

سیستم انتقال سوخت

260

12DC

1.5

50

¾

4/530/000

Carry 3000

سیستم انتقال سوخت

310

24DC

1.5

50

¾

4/530/000

Battery kit 3000

سیستم انتقال سوخت

264

12DC

1

38

¾

5/780/000

Battery kit 3000

سیستم انتقال سوخت

264

24DC

1

38

¾

5/780/000

Battery kit panter

سیستم انتقال سوخت

350

12DC

1

56

1

9/370/000

Battery kit panter

سیستم انتقال سوخت

500

24DC

1

70

1

11/390/000

Viscomat 60/2

سیستم انتقال سوخت

300

12DC

4

10

¾

6/730/000

Viscomat 60/2

سیستم انتقال سوخت

300

24DC

4

10

¾

6/730/000

Panther 56

انتقال سوخت و روغن تکفاز

370

230AC

1.6

62

1

4/530/000

Panther 72

انتقال سوخت و روغن تکفاز

500

230AC

1.8

82

1

5/560/000

Viscomat 90m

انتقال سوخت و روغن تکفاز

1350

230AC

5

57

1

10/350/000

Viscomat 90t

انتقال سوخت و روغن تکفاز

1350

400AC

5

57

1

9/880/000

 

لیست قیمت سیستم های انتقال سوخت و روغن PIUSI ساخت ایتالیا

لیست قیمت در تاریخ 1395/7/13 بروز شده است


صفحه از