منوی محصولات


لیست قیمت رینگ و بوش پمپیران سری اتا و وکائل ETA WKL

قیمت (ریال)

مشخصات و ابعاد

تیپ

 

 

بوش فاصله 52-39-30

WKL 32 & 40

 

بوش طبقه 17-36-30

WKL 32 & 40

 

بوش مکش 115-39-30

WKL 32 & 40

 

بوش رانش 96-39-30

WKL 32 & 40

 

رینگ فاصله 16-55-40

WKL 32 & 40

 

رینگ تنظیم 6.5-39-30

WKL 32 & 40

 

رینگ خنک کاری (چدن)

LANTERN RING

WKL 32 & 40

 

 

بوش فاصله 65-45-35

WKL 50 & 65

 

بوش طبقه 22-46-35

WKL 50 & 65

 

بوش مکش 124-45-35

WKL 50 & 65

 

بوش رانش97-45-35

WKL 50 & 65

 

رینگ فاصله 9-80-68

WKL 50 & 65

 

رینگ تنظیم7.5-45-35

WKL 50 & 65

 

رینگ خنک کاری (چدن)

LANTERN RING

WKL 50 & 65

 

 

بوش فاصله70-50-40

WKL 80

 

بوش طبقه33-50-40

WKL 80

 

بوش مکش105-50-40

WKL 80

 

 بوش رانش 143-50-40

WKL 80

 

رینگ فاصله7-9-50-40

WKL 80

 

رینگ خنک کاری (چدن)

LANTERN RING

WKL 80

 

 

بوش فاصله84-60-45

WKL 100

 

بوش فاصله51-60-45

WKL 100

 

بوش طبقه40-55-45

WKL 100

 

بوش مکش 145-60-45

WKL 100

 

بوش رانش 165-60-45

WKL 100

 

رینگ فاصله10-11-60-45

WKL 100

 

رینگ خنک کاری (چدن)

LANTERN RING

WKL 100

 

جهت استعلام قیمت تماس حاصل فرمایید


صفحه از