منوی محصولات


لیست قیمت پمپ هپی HAPPY

کلیه محصولات سیم پیچی مس شافت استیل و قطع کن حرارتی روی سیم پیچی می باشند

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

کفکش ها ولجن کش ها دارای فلوتر میباشند

 

 

قیمت

نوع پمپ

ردیف مدل

 

 اسب 1 اینچ کله گی برنزی0/5

QB-60

 

تکفاز 1 اسب 55 متری

QB-80A

 

نیم اسب بشقابی

CPM-130A

 

1 اسب بشقابی

CPM-158S

 

1 اسب جتی

JET-100P

 

1.5 اسب جتی

JET-180A

 

2 اسب جتی

JET-200A

 

1 اسب کله استیل بشقابی

HCT-26S

 

1 اسب کله استیل جتی

SJET-100B

 

2 اسب 2 اینچ

2DK-20

 

 

قیمت

نوع پمپ

ردیف مدل

 

1.5 اسب 2 اینچ

HFM-75

 

2 اسب 2 اینچ

HGAM-80

 

3 اسب 2 اینچ

HCPF-80

 

2 اسب 2 اینچ استخری

HFC-1500

 

3 اسب 2 اینچ استخری

HFC-2200

 

2اسب 3 اینچ

HFM-80

 

3 اسب 3 اینچ

HFM-85

 

4 اسب 3 اینچ

HFM-100

 

3 اسب 4 اینچ

HFM-90

 

4 اسب 4 اینچ

HFM-95

 

1 اسب 2 پروانه

2HCP-130

 

1.5 اسب 2 پروانه

2HCP-140

 

2 اسب 2 پروانه

2HCP-160

 

3 اسب 2پروانه

2HCP-180

 

4 اسب 2 پروانه

 

2HCP-200

 

 

قیمت

نوع پمپ

ردیف مدل

 

کفکش باکالیت 6 متری

QDP-250C

 

کفکش 1 اسب باکالیت 11 متری

QDP-750A

 

کفکش 1 اسب استیل 11 متری

QDS-750A

 

کفکش 16 متری 1 اینچ

QDX1.5-16-0.37B

 

کفکش 32 متری 1 اینچ

QDX1.5-32-0.75FB

 

کفکش 1 اسب 32 متری تکفاز1 اینچ

QDP-3S

 

کفکش 1.5 اسب 44 متری تکفاز1 اینچ

QDP-4S

 

کفکش 1.5 اسب 38 متری 1 اینچ

QDX1.5-38-1.1FC

 

کفکش 1 اسب 16 متری تکفاز 2 اینچ

QDX10-16-0.75FB

 

 

قیمت

نوع پمپ

ردیف مدل

 

کفکش 1.5 اسب 22 متری 2 اینچ

QDX10-22-1.1FC

 

کفکش 1.5 اسب 30 متری 2 اینچ

QDX6-28.2-1.1A

 

کفکش 2 اسب 42 متری 2 اینچ

QDX6-39/3-1.5A

 

کفکش 3 اسب 50 متری 2 اینچ

QDX6-50/4-2.2A

 

کفکش 3 اسب 17 متری 3 اینچ

H2200 F

 

لجن کش 1.5 اسب19 متری 2 اینچ

WQD9-15-1.1A

 

لجن کش 2 اسب20 متری 2 اینچ

WQD10-15-1.5A

 

لجن کش 2 اسب16 متری 3 اینچ

WQDR19-10-1.5

 

لجن کش 3 اسب19 متری 3 اینچ

WQDR25-13-2.2

 

لجن کش خردکن 1.8 اسب14 متری 2 اینچ

HI300F

 

لجن کش خردکن 1.5 اسب19 متری 2 اینچ

CUT1100

 

لجن کش خردکن 2 اسب23 متری 2 اینچ

CUT1500

 


صفحه از