منوی محصولات


لیست قیمت پمپ باپ تک BAPTECH

کلیه محصولات سیم پیچی مس شافت استیل و قطع کن حرارتی روی سیم پیچی می باشند

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید 

قیمت ریال

نوع محصول

ردیف مدل

 

پمپ نیم اسب باپ تک

PSH-60

 

5 راهی 8 سانت 190 گرم باپ تک

5 راهی

 

ست کنترول 180 درجه دارای سیم.پیریز و دوشاخه

ELC19

 

ست کنترول 180 درجه دارای سیم.پیریز و دوشاخه

ELC19-A

 

ست کنترول 90 درجه دارای کابل.پیریز دوشاخه وپیچ تنظیم

ELC13-A

 

ست کنترول 1.5و 2 اسبی

PC-30

 

 

 

قیمت ریال

نوع محصول

ردیف مدل

 

کفکش 12 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-12-0.25F

 

کفکش 17 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-17-0.37F

 

کفکش 25 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-25-0.55F

 

کفکش 32 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-32-0.75F

 

کفکش 15 متری 2 اینچ فلوتر باپ تک

SPE10-15-0.75F

 

کفکش 30 متری 2 اینچ فلوتر باپ تک

SPE6-28/2-1.1F

 

کفکش 30 متری 2 اینچ فلوتر باپ تک

SPE6-28/2-1.1F

 

کفکش 42 متری 2 اینچ فلوتر باپ تک

SPE6-39/3-1.5F

 

کفکش 52 متری 2 اینچ فلوتر باپ تک

SPE6-50/4-1.8F

 

کفکش 12 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-12-0.25

 

کفکش 17 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-17-0.37

 

کفکش 25 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-25-0.55

 

کفکش 32 متری 1 اینچ فلوتر باپ تک

SPE1.5-32-0.75

 

کفکش 15 متری 2 اینچ ساده باپ تک

SPE10-15-0.75

 

قیمت ریال

نوع موتور برق

مدل

 

 باپ تکS موتوربرق 1 کیلووات بنزینی کلاس

P-SH 1200S

 

 با پنل  دیجیتال باپ تکS موتوربرق 2.2 کیلووات بنزینی کلاس

P-SH 2500S

 

 با پنل  دیجیتال باپ تکS موتوربرق 3 کیلووات بنزینی کلاس

P-SH 3900S

 

 با پنل  دیجیتال باپ تک دارای چرخ دسته و باطریS موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی بنزینی کلاس

P-SH 8000ES

 

 با پنل  دیجیتال باپ تک دارای چرخ دسته و باطریS موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی بنزینی کلاس

P-SH 9000ES

 

موتور برق 6 کیلووات دیزل استارتی باپ تک

PSH-5GF-ME-F3

 

موتور پمپ 2 اینچ بنزینی طرح روبین باپ تک

PSH 20CX-167F

 

موتور پمپ 3 اینچ بنزینی طرح روبین باپ تک

PSH 30CX-167F

 


صفحه از