منوی محصولات


لیست قیمت فیلتر شنی و پمپ ایماکس EMAUX سری FSP

مدل

فیلتر

پمپ

ابدهی

سایز لوله

سیلیس مورد نیاز

قیمت

GPM

M3h

FSP500-4W

P 500

SS 075

48.9

11.10

1.5

85

16/000/000

FSP650-4W        

P 650

SS 100

68.7

15.60

1.5

145

19/000/000

 


صفحه از