منوی محصولات


لیست قیمت پمپ استخری ایماکس EMAUX مدل SC

مدل

قدرت

اینچ

M3Hدبی پمپ

قیمت ریال

 

6

9

12

هد ارتفاع==>

SC 075

¾

11/2

12

5

 

9/980/000

SC 100

1

11/2

17

12

6

10/930/000

SC 150

1/5

11/2

20

16

13

12/350/000

SC 200

2

11/2

24

19

13

13/300/000

 


صفحه از