منوی محصولات


لیست قیمت پمپ استخری ایماکس EMAUX مدل SB

مدل

قدرت

اینچ

M3Hدبی پمپ

قیمت ریال

 

8

12

16

18

هد ارتفاع==>

SB 100

1

2

22

16

7

 

9/980/000

SB150

1.5

2

28

23

12

 

10/930/000

SB 200

2

2

28

22

14

10

12/350/000

SB 300

3

2

30

26

22

14

13/300/000

 


صفحه از