منوی محصولات


لیست قیمت منبع دیافراگمی زیلمت ZILMET ایتالیا

قیمت

منبع لیتر

920/000

24

3/300/000

50

3/580/000

60

4/980/000

80

6/040/000

100

10/520/000

200

 


صفحه از