منوی محصولات


لیست قیمت موتور برق پوتر

قیمت ریال

ساخت

قدرت    KW   

مدل

شرح کالا

ردیف

5/280/000

چین

1

PT3000V

موتور برق  بنزینی  چهارزمانه  هندلی  پوتر

1

7/150/000

چین

2.2

PT5000V

موتور برق  بنزینی    هندلی   پوتر

2

8/250/000

چین

3

PT8000V

موتور برق  بنزینی    هندلی   پوتر

3

9/900/000

چین

3

PT8000VE

موتور برق  بنزینی    استارتی   پوتر

4

19/800/000

چین

6

PT10000VES

موتور برق  بنزینی    استارتی و چرخدار   پوتر

5

21/450/000

چین

7

PT12000VES

موتور برق  بنزینی    استارتی و چرخدار   پوتر

6

2/420/000

چین

800W

SUPERTG

موتور برق  بنزینی  دو زمانه  سوپر  تایگر

7

2/640/000

چین

800W

SS950DC

موتور برق  بنزینی  دو زمانه  هیرو پاور

8

24/750/000

چین

5.5

KDE7000E

SEE MARKموتور برق دیزل استارتی

9

25/300/000

چین

5.5

KDE 7000E

 موتور برق دیزل استارتی  کاما

10

25/300/000

چین

6

10500

موتور برق دیزل استارتی کینگ مکث

11

3/740/000

چین

6.5HP

VY20

موتور تک هندلی طرح روبین واکسون

12

2/860/000

چین

6.5HP

VK200

موتور تک هندلی طرح هوندا واکسون

13

 


صفحه از