منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2019822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2019821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2019820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2019819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2019541
مدل ULTRA 3

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 3

2019540
مدل ULTRA 5

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 5

2019539
مدل ULTRA 7

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 7

2019538
مدل ULTRA 9

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 9

2019537
مدل ULTRA 18

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 18

صفحه 1 از 1