منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2018822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2018821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2018820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2018819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2018541
مدل ULTRA 3

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 3

2018540
مدل ULTRA 5

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 5

2018539
مدل ULTRA 7

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 7

2018538
مدل ULTRA 9

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 9

2018537
مدل ULTRA 18

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 18

صفحه 1 از 1