منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2018625
مدل PSC 80

الکترو موتور MOTOGEN موتوژن کولری مدل PSC 80

2018624
دو مدل SP-CS

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN کولری در دو مدل SP-CS

2018623
مدل CRS56

الکترو متور کولری دو خازنه ودوسرعته مدل CRS56

2018622
مدل SP

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN کولری سیرکولاتور دو سرعته مدل SP

2018620
مدل گازی وگازوئیلی

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN مشعل گازی وگازوئیلی مناسب جهت کار در موتور خانها

2018618
مدل CR

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN تک فاز یک خازن برای مصارف صنعتی مناسب برای سیکل کاری دائم مدلCR

2018617
مدل CRS-A-B-M-50-112

الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم

2018616
مدل A.B.C.M.L

الکترو موتور سه فار آلومینیومی موتوژن MOTOGEN دور ثابت مدل A.B.C.M.L

2018615
مدل 315 S.L.M

الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 90 تا 400 کیلووات مدل 315 S.L.M

2018614
مدل 112M تا 160L

الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 4 تا 18.5 کیلووات مدل 112M تا 160L

2018613
مدل 180L تا M280

الکترو موتورسه فاز چدنی تک دور موتوژن بدنه چدنی توان از 18.5 تا 90 کیلووات

صفحه 1 از 1