منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
20221139
مدل LVS-LVR

پمپ طبقاتی عمودی LEO مدل LVS-LVR

2022767
CT

منبع دیافراگمی افقی آب لیو LEO سری CT

2022766
24ST

منبع دیافراگمی آب لیو LEO مدل 24ST

2022765
VT

مخزن تحت فشار VT لیو LEO

2022764
LRP

الکتروپمپ سیرکوله لیو LEO سری LRP

2022763
5DW

پمپ شناور چاهی لیو LEO سری 5DW

2022762
XST

پمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم لیو LEO سری XST

2022760
WQ

الکتروپمپ لجنکش شناور لیو LEO سری WQ

2022756
LKJ-1SA

بوستر پمپ بدنه استیل لیو LEO سری LKJ-1SA

2022755
LKJ-1PA

بوستر پمپ کاور پلاستیک لیو LEO سری LKJ-1PA

2022754
LKJ-801P

پمپ باغی جتی لیو LEO سری LKJ-801P با روکش پلاستیکی

2022744
XQS 15-30،XQS 14.5-42

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS 15-30،XQS 14.5-42

2022743
XQS 7.2-8.5 XQS13-9 XQS22.8-12

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS 7.2-8.5 XQS13-9 XQS22.8-12

2022742
XQS4.5-27

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS4.5-27

2022741
XQS39-8 XQS15-20 XQS13-34

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS39-8 XQS15-20 XQS13-34

2022681
مدل 3XCM100S

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی لیو LEO مدل 3XCM100S

2022680
مدل XCM120C

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی لیو LEO مدل XCM120C

2022679
مدل XHSM1500

پمپ سانترفیوژی خود مکش چدنی لیو LEO مدل XHSM1500

2022678
مدل 2ACM150

پمپ سانترفیوژی دو پروانه ای چدنی لیو LEO مدل 2ACM150

2022677
مدل ACM37

پمپ سانترفیوژی تک پروانه ای چدنی لیو LEO مدل ACM37

صفحه 1 از 2