منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2021625
مدل PSC 80

الکترو موتور MOTOGEN موتوژن کولری مدل PSC 80

2021624
دو مدل SP-CS

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN کولری در دو مدل SP-CS

2021623
مدل CRS56

الکترو متور کولری دو خازنه ودوسرعته مدل CRS56

2021622
مدل SP

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN کولری سیرکولاتور دو سرعته مدل SP

2021620
مدل گازی وگازوئیلی

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN مشعل گازی وگازوئیلی مناسب جهت کار در موتور خانها

2021618
مدل CR

الکترو موتور موتوژن MOTOGEN تک فاز یک خازن برای مصارف صنعتی مناسب برای سیکل کاری دائم مدلCR

2021617
مدل CRS-A-B-M-50-112

الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم

2021616
مدل A.B.C.M.L

الکترو موتور سه فار آلومینیومی موتوژن MOTOGEN دور ثابت مدل A.B.C.M.L

2021615
مدل 315 S.L.M

الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 90 تا 400 کیلووات مدل 315 S.L.M

2021614
مدل 112M تا 160L

الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 4 تا 18.5 کیلووات مدل 112M تا 160L

2021613
مدل 180L تا M280

الکترو موتورسه فاز چدنی تک دور موتوژن بدنه چدنی توان از 18.5 تا 90 کیلووات

صفحه 1 از 1