منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
20191139
مدل LVS-LVR

پمپ طبقاتی عمودی LEO مدل LVS-LVR

2019767
CT

منبع دیافراگمی افقی آب لیو LEO سری CT

2019766
24ST

منبع دیافراگمی آب لیو LEO مدل 24ST

2019765
VT

مخزن تحت فشار VT لیو LEO

2019764
LRP

الکتروپمپ سیرکوله لیو LEO سری LRP

2019763
5DW

پمپ شناور چاهی لیو LEO سری 5DW

2019762
XST

پمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم لیو LEO سری XST

2019760
WQ

الکتروپمپ لجنکش شناور لیو LEO سری WQ

2019756
LKJ-1SA

بوستر پمپ بدنه استیل لیو LEO سری LKJ-1SA

2019755
LKJ-1PA

بوستر پمپ کاور پلاستیک لیو LEO سری LKJ-1PA

2019754
LKJ-801P

پمپ باغی جتی لیو LEO سری LKJ-801P با روکش پلاستیکی

2019744
XQS 15-30،XQS 14.5-42

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS 15-30،XQS 14.5-42

2019743
XQS 7.2-8.5 XQS13-9 XQS22.8-12

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS 7.2-8.5 XQS13-9 XQS22.8-12

2019742
XQS4.5-27

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS4.5-27

2019741
XQS39-8 XQS15-20 XQS13-34

پمپ کفکش شناور استیل لیو LEO سری XQS39-8 XQS15-20 XQS13-34

2019681
مدل 3XCM100S

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی لیو LEO مدل 3XCM100S

2019680
مدل XCM120C

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی لیو LEO مدل XCM120C

2019679
مدل XHSM1500

پمپ سانترفیوژی خود مکش چدنی لیو LEO مدل XHSM1500

2019678
مدل 2ACM150

پمپ سانترفیوژی دو پروانه ای چدنی لیو LEO مدل 2ACM150

2019677
مدل ACM37

پمپ سانترفیوژی تک پروانه ای چدنی لیو LEO مدل ACM37

صفحه 1 از 2