منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
2023822
MB

پمپ سانتریفیوژی دو پروانه پنتاکس Pentax سری MB ایتالیا

2023821
ULTRA 3

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 3

2023820
ULTRA 5

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 5

2023819
ULTRA 7

الکتروپمپ طبقاتی افقی تمام استیل پنتاکس Pentax ایتالیا سری ULTRA 7

2023541
مدل ULTRA 3

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 3

2023540
مدل ULTRA 5

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 5

2023539
مدل ULTRA 7

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 7

2023538
مدل ULTRA 9

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 9

2023537
مدل ULTRA 18

پمپ استنلس استیل طبقاتی افقی PENTAX پنتاکس مدل ULTRA 18

صفحه 1 از 1