منوی محصولات


الکتروپمپ موتوژن MOTOGEN صنعتی برای مصارفی با هد ودبی متوست مدل P56


الکتروپمپ موتوژن MOTOGEN تک فاز و سه فازصنعتی برای مصارفی (کولری)با هد ودبی متوست مدل P56

کد: 2024619 تاریخ : ( 1394-10-09 )
قیمت : الکتروپمپ موتوژن MOTOGEN تک فاز و سه فازصنعتی برای مصارفی (کولری)با هد ودبی متوست مدل P56

 
H mm مشخصات خازن نوع کار درجه حفاظت کلاس حرارتی سرعت نامی RPM فرکانس هرتز جریان نامی آمپر ولتاژ ولت توان ورودی W نوع فاز تیپ موتور
85 2μF 400V S1 IP54 F 2800/3360 50/60 0.43 220 90 1 P56-10
120 2μF-400V S1 IP54 F 2800/3360 50/60 0.43 220 90 1 P56-11
140 2μF-400V S1 IP54 F 2800/3360 50/60 0.43 220 90 1 P56-13
146 2μF-400V S1 IP54 F 2800/3360 50/60 0.43 220 90 1 P56-15
85 - S1 IP54 F 2810/3370 50/60 0.31∆/0.18Y 220∆/380Y 90 3 P56-20
120 - S1 IP54 F 2810/3370 50/60 0.31∆/0.18Y 220∆/380Y 90 3 P56-21
140 - S1 IP54 F 2810/3370 50/60 0.31∆/0.18Y 220∆/380Y 90 3 P56-23
146 - S1 IP54 F 2810/3370 50/60 0.31∆/0.18Y 220∆/380Y 90 3 P56-25

 

 

نمودار  الکتروپمپ موتوژن MOTOGEN مدل P56

 

 

 

 

#
مدل
عنوان
تصویر
صفحه 1 از 1

 

نظرات