منوی محصولات


الکتروپمپ محیطی KF سایر SAER


الکتروپمپ محیطی،دبی 4.2 مترمکعب بر ساعت،هد 88 متر،دارای کاربرد در آبیاری ،صنایع لبنی و مزارع،تقویت فشار آب

کد: 2024702 تاریخ : ( 1394-11-22 )
قیمت :الکتروپمپ های محیطی KF سایر SAER

کاربردها

* دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب

* دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش

* دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

* دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها

* دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

* دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن (فقط مورد استفاده جهت مایعات تمیز)


خصوصیات عملیاتی:

* حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی) : 4.2 متر مکعب بر ساعت
*حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD : 88 متر
* توان: 1.5÷0.37 کیلووات

 

نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های محیطی SAER KF سایر

نمودار هیدرولیکی الکتروپمپ محیطی KF saer سایر

#
مدل
عنوان
تصویر
صفحه 1 از 1

 

نظرات