منوی محصولات


الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم


الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم صنعتی ولتاژ 220 خازن استارت مدلCRS-A-B-M-50-112

کد: 2024617 تاریخ : ( 1394-10-08 )
قیمت :الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم صنعتی ولتاژ 220 خازن استارت مدلCRS-A-B-M-50-112

 

 

 

خازن استارت V خازن استارت μF خارن دائم V خازن دائم μF ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
300 70 400 20 0.000718 1.5 2.2 4 0.98 70 2.5 4.6 2860 1 0.75 80 CRS 50-2A
300 50 400 18 0.000383 1.7 2.1 4 0.99 68 1.24 2.5 2850 0.5 0.37 71 CRS 71-2A
280 60 400 25 0.000463 1.55 2 4 0.98 74 1.88 3.4 2800 0.75 0.55 71 CRS 71-2B
300 35 440 18 0.000612 1.6 1.9 3.3 0.98 58 1.7 2 1405 0.33 0.25 71 CRS 71-4A
280 60 400 18 0.000744 1.5 1.9 4.2 0.99 65 2.49 2.6 1420 0.5 0.37 71 CRS 71-4B
330 125 440 40 0.000889 1.5 1.9 4.1 0.98 72 3.71 6.9 2830 1.5 1.1 80 CRS 80-2B
330 70 400 30 0.001134 1.67 1.9 4.1 0.98 65 3.74 3.65 1405 0.75 0.55 80 CRS 80-4A
330 70 400 30 0.001424 1.65 1.8 3.7 0.96 67 5.06 5.15 1415 1 0.75 80 CRS 80-4B
300 130 400 35 0.001483 1.65 2.2 4.4 0.97 77 5.1 8.9 2810 2 1.5 90L CRS 90L2A
300 200 400 45 0.001816 1.6 1.95 4.3 0.98 79 7.35 13 2860 3 2.2 90L CRS 90L2B
275 130 440 35 0.002385 1.6 2.1 4.7 0.96 74 7.4 7 1420 1.5 1.1 90L CRS 90L4A
300 4000 400 45 0.004613 2 3 6.1 0.90 76 9.88 9.6 1450 2 1.5 100L CRS100L1-4A
330 230 400 60 0.004613 1.9 1.9 4.6 0.95 78 14.59 13.5 1440 3 2.2 100L CRS100L4A
300 300 400 80 0.017553 3 2.4 6.5 0.90 79 14.26 14.3 1473 3 2.2 112M CRS112M4

 

 

جدول مشخسات ابعادی الکترو موتور موتوژن دو خازن مدلهایCRS-A-B-M-50-112

 

 

 

 
FLANGE SYS.IEC 72-1 T S P N M LA AK HD H C B BA K KB AB A AA HA AC Z Q L E EH DH GA LK F D Frame No.IEC
FF100 3 7 120 80 100 8 210 145 56 36 71 19 6 10 112 90 22 10 106 76 55.5 - 20 - - 10.2 12 3 9 56
FF115 3 10 140 95 115 10 212 158 63 40 80 25 7 10 125 100 25 10 123 76 54.5 - - -23 - 12.5 12 4 11 63
FF130 3.5 10 160 110 130 10 220 175 71 45 90 18 7 10 140 112 28 11 138 76 58 283 30 - - 16 18 5 14 71
FF165 3.5 12 200 130 165 12 260 194 80 50 100 25 10 14 160 125 35 11 156 96 68.5 331 40 - - 21.5 25 6 19 80
FF165 3.5 12 200 130 165 12 274 215 90 56 125 30 10 14 182 140 43.3 12 175 96 70.5 380 50 19 M8 27 32 8 24 90L
FF215 4 15 250 180 215 12 290 233 100 63 140 35 12 17 200 160 40 12 194 96 73.5 428 60 22 M10 31 40 8 28 100L
FF215 4 15 250 180 215 12 300 256 112 70 140 35 12 17 235 190 45 13 217 96 76.5 440 60 22 M10 31 40 8 28 112M

 

#
مدل
عنوان
تصویر
صفحه 1 از 1

 

نظرات