منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
20211317
HF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HF ایران تولید

20211316
SANTRIFIUJ JIT ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس SANTRIFIUJ JIT ایران تولید

20211315
GM ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GM ایران تولید

20211314
SGP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس SGP ایران تولید

20211313
VG ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس VG ایران تولید

20211312
VGF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

20211311
WGF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس WGF ایران تولید

20211310
GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

20211309
HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

20211308
WHF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس WHF ایران تولید

20211304
سانتریفیوژ راد

الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ راد

20211303
شناور رادپمپ

کف کش شناور رادپمپ

20211302
راد 3 اینچ

کف کش راد 3 اینچ

20211301
راد 2 اینچ

کف کش راد 2 اینچ

20211300
راد ¼1 اینچ

کف کش راد ¼1 اینچ

20211284
TMK

پمپ کف کش صنعتی توان تک سری TMK

20211283
TPH

الکتروپمپ توان تک سری TPH

20211282
TPS

الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی توان تک سری TPS

20211281
HTP

پمپ کف کش فاضلابی توان تک سری HTP

20211280
TPA

پمپ کف کش فاضلابی توان تک سری TPA

صفحه 1 از 4

یک وسیله مکانیکی که برای ایجاد مکش یا فشار جهت بالا بردن یا جابجایی مایعات ، فشرده سازی گازها یا وارد کردن هوا به اجسام بادی مانند لاستیک ها استفاده میشود. "مانند یک پمپ بنزین"