منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
20241317
HF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HF ایران تولید

20241316
SANTRIFIUJ JIT ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس SANTRIFIUJ JIT ایران تولید

20241315
GM ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GM ایران تولید

20241314
SGP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس SGP ایران تولید

20241313
VG ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس VG ایران تولید

20241312
VGF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

20241311
WGF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس WGF ایران تولید

20241310
GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

20241309
HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

20241308
WHF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس WHF ایران تولید

20241304
سانتریفیوژ راد

الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ راد

20241303
شناور رادپمپ

کف کش شناور رادپمپ

20241302
راد 3 اینچ

کف کش راد 3 اینچ

20241301
راد 2 اینچ

کف کش راد 2 اینچ

20241300
راد ¼1 اینچ

کف کش راد ¼1 اینچ

20241284
TMK

پمپ کف کش صنعتی توان تک سری TMK

20241283
TPH

الکتروپمپ توان تک سری TPH

20241282
TPS

الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی توان تک سری TPS

20241281
HTP

پمپ کف کش فاضلابی توان تک سری HTP

20241280
TPA

پمپ کف کش فاضلابی توان تک سری TPA

صفحه 1 از 4

یک وسیله مکانیکی که برای ایجاد مکش یا فشار جهت بالا بردن یا جابجایی مایعات ، فشرده سازی گازها یا وارد کردن هوا به اجسام بادی مانند لاستیک ها استفاده میشود. "مانند یک پمپ بنزین"