منوی محصولات


لیست قیمت پمپ آب خانگی صنعتی نوید موتور بلندکاست پمپیران

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

NM-PM 45

پمپ آب خانگی کوچک - تک فاز

0.5

36

1.8

1

1

1,819,000

NM-PM 80

پمپ آب خانگی کوچک - تک فاز

1

66

2.6

1

1

2,461,000

NM-PMT 80

پمپ آب خانگی کوچک - سه فاز

1

66

2.6

1

1

2,200,000

NM-CM 100

پمپ آب خانگی - بشقابی تک فاز

1

31

4.8

1

1

3,050,000

NM-CMT 100

پمپ آب خانگی - بشقابی سه فاز

1

31

4.8

1

1

2,890,000

NM-CB 160

پمپ آب دو پروانه خانگی - تک فاز

1.5

53

4.8

5,795,000

NM-CBT 160

پمپ آب دو پروانه خانگی - سه فاز

1.5

53

4.8

5,673,000

NM-CB 210

پمپ آب دو پروانه خانگی - تک فاز

2

57

8.4

6,466,000

NM-CBT 210

پمپ آب دو پروانه خانگی - سه فاز

2

57

8.4

6,161,000

NM-CBT 310

پمپ آب دو پروانه خانگی - سه فاز

3

64

8.4

6,710,000

NM-CAM 100

پمپ آب خانگی - جتی تک فاز

1

50

3

1

1

3,317,000

NM-CAMT 100

پمپ آب خانگی - جتی سه فاز

1

50

3

1

1

3,150,000

 

 


صفحه از