منوی محصولات


قیمت انواع پمپ خانگی صنعتی کشاورزی

انواع پمپ پنتاکس

جهت استعلام پمپ های دیگر تماس حاصل فرمایید با تشکر

 

پمپ پنتاکس کوچک تک فاز

0.5

35

2.4

1

1

2,180,000

PM 80

پمپ پنتاکس 61 متری تک فاز

1

61

3

1

1

2,990,000

PM 90

پمپ پنتاکس 88 متری تک فاز

1

88.2

3

1

1

3,840,000

CAM 100/00

پمپ پنتاکس جتی تک فاز پروانه نوریل

1

47

3.6

1

1

4,440,000

INOX 100

پمپ پنتاکس جتی استیل یک اسب بخار

1

43

3

1

1

5,070,000

CM 50/00

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه نوریل

0.5

21.5

5.4

1

1

3,210,000

CM 50/01

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه برنجی

0.5

21.5

5.4

1

1

3,400,000

CM 100/00

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه نوریل

1

33

6.3

1

1

4,050,000

CM 100/01

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه برنجی

1

33

6.3

1

1

4,440,000

CM 160/01

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه برنجی

1.5

40.5

6.3

1

1

7,770,000

CM 210/01

پمپ پنتاکس بشقابی تک فاز پروانه برنجی

2.2

50.5

7.2

1

1

8,250,000

CMT 100/00

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز پروانه نوریل

1

33

6.3

1

1

4,490,000

CMT 100/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز پروانه برنجی

1

33

6.3

1

1

5,100,000

CMT 160/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز پروانه برنجی

1.5

40.5

6.3

1

1

7,500,000

CMT 210/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز پروانه برنجی

2.2

50.5

7.2

1

1

7,890,000

CMT 310/01

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز پروانه برنجی

3

58.5

8.4

1

1

8,050,000

CMT 400

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز

4

46.5

15

2

15,020,000

CMT 550

پمپ پنتاکس بشقابی سه فاز

5.5

56.1

18

2

15,630,000

AP 100/00

پمپ پنتاکس دولول تک فاز پروانه نوریل

1

40

2.1

1

5,110,000

AP 200/00

پمپ پنتاکس دولول تک فاز پروانه نوریل

2.2

50

3.6

1

9,410,000

CAB 150/00

پمپ پنتاکس کله گلابی تک فاز

1.5

60

5.4

1

9,640,000

CAB 200/00

پمپ پنتاکس کله گلابی تک فاز

2.2

61

7.2

1

9,760,000

CAB 300/01

پمپ پنتاکس کله گلابی تک فاز

3

64

8.4

1

10,660,000

CABT 200/00

پمپ پنتاکس کله گلابی سه فاز

2.2

61

7.2

1

9,620,000

CR 100/00

پمپ پنتاکس پنج به چهار تک فاز

1

20

16.8

4,750,000

MD 100

پمپ پنتاکس سوپاپ سرخود تک فاز

1

53

2.7

1

1

4,900,000

 
 

 

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

CH 160

پمپ یک و نیم اسب بخار تک فاز ارتفاع بالا

1.5

24.5

30

2

2

8,210,000

CH 210

پمپ دو اینچ دو اسب بخار تک فاز ارتفاع بالا

2

28

30

2

2

8,530,000

CH 310

پمپ دو اینچ سه اسب بخار تک فاز ارتفاع بالا

3

33.5

30

2

2

14,110,000

CHT 210

پمپ دو اینچ دو اسب بخار سه فاز ارتفاع بالا

2

28

30

2

2

8,070,000

CHT 310

پمپ دو اینچ سه اسب بخار سه فاز ارتفاع بالا

3

33.5

30

2

2

8,130,000

CHT 400

پمپ دو اینچ چهار اسب بخار سه فاز

4

31.8

42

3

2

15,680,000

CHT 550

پمپ دو اینچ پنج و نیم اسب بخار سه فاز

5.5

37

42

3

2

17,270,000

CS 100/2

پمپ دو اینچ یک اسب بخار تک فاز

1

12.6

18

2

2

5,010,000

CS 150/2

پمپ دو اینچ یک و نیم اسب بخار تک فاز

1.5

12.3

48

2

2

6,840,000

CSB 100/2

پمپ دو اینچ یک اسب بخار تک فاز

1

17.5

18

2

2

6,610,000

CSB 150/2

پمپ دو اینچ یک و نیم اسب بخار تک فاز

1.5

21.5

24

2

2

6,770,000

CS 200/2

پمپ دو اینچ دو اسب بخار تک فاز

2

13.8

54

2

2

6,960,000

CS 200/3

پمپ سه اینچ دو اسب بخار تک فاز

2

14.2

54

3

3

11,380,000

CS 300/3

پمپ سه اینچ سه اسب بخار تک فاز

3

17.5

60

3

3

12,200,000

CS 450/4

پمپ چهار اینچ چهار و نیم اسب بخار تک فاز

4.5

13.5

96

4

4

14,360,000

CST 150/2

پمپ دو اینچ یک و نیم اسب بخار سه فاز

1.5

12.3

48

2

2

6,590,000

CST 200/2

پمپ دو اینچ دو اسب بخار سه فاز

2

13.8

54

2

2

6,720,000

CST 200/3

پمپ سه اینچ دو اسب بخار سه فاز

2

14.2

54

3

3

11,260,000

CST 300/3

پمپ سه اینچ سه اسب بخار سه فاز

3

17.5

60

3

3

11,570,000

CST 400/3

پمپ سه اینچ چهار اسب بخار سه فاز

4

21.5

72

3

3

12,040,000

CST 450/4

پمپ چهار اینچ چهار اسب بخار سه فاز

4

13.5

96

4

4

13,360,000

CST 550/4

پمپ چهار اینچ پنج و نیم اسب بخار سه فاز

5.5

17

96

4

4

13,940,000

 

 

انواع قیمت پمپ لوارا

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m3/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

BGM 7

پمپ جتی خودمکش استیل تکفاز

1

46

3.6

1.25

1

7/740/000

CEAM 70/3

پمپ بشقابی استیل تکفاز

0.5

22

4.8

1.25

1

6/440/000

CEAM 70/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

0.75

31.1

4.8

1.25

1

6/730/000

CEAM 80/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1

32

6

1.25

1

6/970/000

CEAM 120/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1.2

31.8

9.6

1.25

1

8/640/000

CEAM 210/2

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1

17.7

18

1.5

1.25

9/130/000

CEAM 210/4

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2

25.5

18

1.5

1.25

11/760/000

CEAM 210/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2.5

29

18

1.5

1.25

14/440/000

CEAM 370/1

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1.5

16.3

26

2

1.25

13/200/000

CEAM 370/2

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2

20.4

29

2

1.25

13/940/000

CEAM 370/3

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2.5

24.4

31

2

1.25

14/580/000

CEA 70/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.5

22

4.8

1.25

1

6/440/000

CEA 70/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.75

31.1

4.8

1.25

1

6/730/000

CEA 80/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1

32

6

1.25

1

6/970/000

CEA 120/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.75

22.4

9.6

1.25

1

7/420/000

CEA 120/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1.2

31.8

9.6

1.25

1

8/640/000

CEA 210/2

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1

17.7

18

1.5

1.25

9/130/000

CEA 210/4

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2

25.5

18

1.5

1.25

10/940/000

CEA 370/1

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1.5

16.3

26

2

1.25

11/850/000

CEA 370/2

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2

20.4

29

2

1.25

12/500/000

CEA 370/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2.5

24.4

31

2

1.25

12/970/000

 

صفحه از