منوی محصولات


لیست قیمت پمپ های ابارا EBARA ایتالیا

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه خروجی(اینچ)

قیمت

(ريال)

1

Best one MA

کفکش تمام استیل تکفاز

0.33

8.3

10.2

"1,1/4

8.100.000

2

Best2M

کفکش تمام استیل تکفاز

0.75

12.2

15.6

"1,1/2

14.950.000

3

Best3M

کفکش تمام استیل تکفاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

15.370.000

4

Best4M

کفکش تمام استیل تکفاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

15.990.000

5

Best3T

کفکش تمام استیل سه فاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

15.200.000

6

Best4T

کفکش تمام استیل سه فاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

15.600.000

7

Best5T

کفکش تمام استیل سه فاز

2

18.4

21.6

"1,1/2

16.250.000

8

DW100MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

10.6

36

"2

28.100.000

9

DW100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

10.6

36

"2

27.000.000

10

DW150MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

13.1

42

"2

30.180.000

11

DW150T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1.5

13.1

42

"2

31.250.000

12

DW200T

لجن کش تمام استیل سه فاز

2

16.6

48

"2

35.630.000

13

DW300T

لجن کش تمام استیل سه فاز

3

20

54

"2

43.390.000

14

DWVOX1 50MA

لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

10.2

36

"2

32.000.000

15

Right75MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

0.75

7.8

14.4

"1,1/2

12.950.000

16

Right100M10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

14.700.000

17

Right100MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

15.120.000

18

Right100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

9.5

18

"1,1/2

14.400.000

19

IDROGO40-10M

کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

54.1

4.8

"1,1/4

18.000.000

20

IDROGO40-10M/A

کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار

1

54.1

4.8

"1,1/4

18.500.000

21

IDROGO40-21M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

19.350.000

22

IDROGO40-12M/A

کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

19.800.000

23

IDROGO40-15M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

21.000.000

24

IDROGO40-15M/A

کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

21.550.000

25

IDROGO40-15T

کفکش شناوراستیل سه فاز

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

20.800.000

26

IDROGO80-20T

کفکش شناور استیل سه فاز

2

68.4

7.2

"1,1/4

21.750.000

27

80 DML 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی

3

13.1

96

"3

60.000.000

28

80 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

96

"3

61.550.000

29

80 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7

21.5

96

"3

85.300.000

30

80 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

24.9

96

"3

96.960.000

31

80 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.2

96

"3

129.450.000

32

80 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

36.5

96

"3

135.490.000

33

80 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

96

"3

190.000.000

34

100 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

144

"4

64.800.000

35

100 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

144

"4

85.300.000

36

100 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

25.3

144

"4

97.220.000

37

100 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

150

"4

129.700.000

38

100 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

150

"4

132.000.000

39

100 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

150

"4

191.100.000

40

150 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

204

"6

86.000.000

41

150 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

26.3

240

"6

97.200.000

42

150 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

270

"6

133.000.000

43

150 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

300

"6

138.000.000

44

150 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

330

"6

195.150.000

45

65 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار

2

14

24

"2 1/2

40.100.000

46

80 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

2

9.5

54

"3

40.880.000

47

80 DF 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

3

14.5

66

"3

44.190.000

48

80 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

18.5

69

"3

47.000.000

49

100 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

11

120

"4

55.800.000

50

100 DF 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

7.5

16

132

"4

69.000.000

51

100 DF 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

10

22

135

"4

74.500.000

52

OM 4N4-18/1.5

شناور استیل تک فاز

2

114

5.7

"1,1/4

21.000.000

53

OM 4N10-8/1.5

شناور استیل تک فاز

2

52

14.4

"2

20.470.000

54

OM 4N10-12/2.2

شناور استیل تک فاز

3

70

14.4

"2

23.500.000

55

ONK 100M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1

62

2.7

"1

9.730.000

56

ONK 150M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1.5

102

2.7

"1

12.150.000

57

Motor M6P

الکتروموتور شناور

5

-----

-----

-----

31.000.000

58

Motor M6P

الکتروموتور شناور

7.5

-----

-----

-----

34.350.000

 59

Motor M6P

الکتروموتور شناور

10

-----

-----

-----

24.250.000

60

Motor M6P

الکتروموتور شناور

15

-----

-----

-----

57.720.000

61

Motor M6G

الکتروموتور شناور

20

-----

-----

-----

61.630.000

62

Motor M6G

الکتروموتور شناور

25

-----

-----

-----

74.250.000

63

Motor M8

الکتروموتور شناور

30

-----

-----

-----

77.800.000

64

Motor M8

الکتروموتور شناور

40

-----

-----

-----

115.090.000

65

Motor M8

الکتروموتور شناور

50

-----

-----

-----

123.500.000

66

Motor M8

الکتروموتور شناور

60

-----

-----

-----

137.800.000

67

Motor M10

الکتروموتور شناور

75

-----

-----

-----

154.920.000

68

Motor M10

الکتروموتور شناور

85

-----

-----

-----

179.800.000

69

Motor M10

الکتروموتور شناور

100

-----

-----

-----

185.740.000

70

Motor M10

الکتروموتور شناور

125

-----

-----

-----

248.350.000

71

Motor M10

الکتروموتور شناور

150

-----

-----

-----

257.340.000

72

Motor M10

الکتروموتور شناور

175

-----

-----

-----

314.800.000

73

Motor M10

الکتروموتور شناور

200

-----

-----

-----

333.690.000

74

PERLA3MA10M

الکتروپمپ کفکش مستغرق

0.3

6.4

5.4

"1

4.450.000

 
جهت اطلاعات بشتر از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید

 

الکتروپمپ شناور تمام استیل  ابارا 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

فابریک ابارا (تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

15.700.000

2

4EBS-0218

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

19.000.000

3

4EBS-0223

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

19.960.000

4

4EBS-0233

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

22.900.000

5

4EBS-0248

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

34.700.000

6

4EBS-0312

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

16.500.000

7

4EBS-0318

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

19.810.000

8

4EBS-0325

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

21.600.000

9

4EBS-0325

فابریک ابارا (سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

21.200.000

10

4EBS-0333

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

24.300.000

11

4EBS-0333

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

24.000.000

12

4EBS-0345

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

39.200.000

13

4EBS-0512

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

19.520.000

14

4EBS-0517

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

19.900.000

15

4EBS-0525

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

23.800.000

16

4EBS-0525

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

23.000.000

17

4EBS-0805

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

19.110.000

18

4EBS-0807

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

19.400.000

19

4EBS-0807

فابریک ابارا (سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

19.290.000

20

4EBS-0815

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

30.400.000

21

4EBS-0815

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

30.160.000

22

4EBS-0818

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

34.700.000

23

4EBS-0825

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

39.200.000

24

4EBS-0837

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

48.200.000

25

4EBS-0844

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

54.500.000

26

4EBS-1405

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

23.510.000

27

4EBS-1407

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

25.900.000

28

4EBS-1407

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

25.570.000

29

4EBS-1410

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

31.180.000

30

4EBS-1413

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

34.700.000

31

4EBS-1418

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

48.800.000

32

4EBS-1704

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

27.860.000

33

4EBS-1705

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

31.550.000

34

4EBS-1710

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

49.000.000

35

4EBS-1713

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

53.600.000

36

4EBS-1717

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

62.710.000

37

4EBS-3006

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

48.000.000

38

4EBS-3013

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

112-70

23-37

"3

"6

60.000.000

39

4EBS-3021

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

138.230.000

40

4EBS-4605

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

47.000.000

41

4EBS-4607

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

75-36

34-60

"4

"6

77.440.000

42

4EBS-4610

فابریک ابارا (سه فاز)

15

20

100-51

34-60

"4

"6

86.200.000

43

4EBS-4612

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

91.000.000

44

4EBS-6006

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

63-32

40-70

"4

"6

75.960.000

45

4EBS-6012

فابریک ابارا (سه فاز)

22

30

120-64

40-70

"4

"6

133.150.000

 

 

 لیست قیمت پمپ شناور تمام استیل

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

7.600.000

2

4EBS-0218

ابارا(تکفاز

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

7.920.000

3

4EBS-0223

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

9.100.000

4

4EBS-0233

ابارا(سه فاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

11.350.000

5

4EBS-0248

ابارا(سه فاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

22.930.000

6

4EBS-0312

ابارا(سه فاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

7.500.000

7

4EBS-0318

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

7.950.000

8

4EBS-0325

ابارا(سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

9.600.000

9

4EBS-0333

ابارا(سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

11.100.000

10

4EBS-0345

ابارا(سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

21.900.000

11

4EBS-0512

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

7.500.000

12

4EBS-0517

ابارا(سه فاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

8.290.000

13

4EBS-0525

ابارا(سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

9.670.000

14

4EBS-0805

ابارا(سه فاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

7.700.000

15

4EBS-0807

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

7.920.000

16

4EBS-0815

ابارا(سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

14.900.000

17

4EBS-0818

ابارا(سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

15.250.000

18

4EBS-0825

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

15.400.000

19

4EBS-0837

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

29.600.000

20

4EBS-0844

ابارا

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

33.270.000

21

4EBS-1405

ابارا

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

11.800.000

22

4EBS-1407

ابارا

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

12.500.000

23

4EBS-1410

ابارا

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

13.750.000

24

4EBS-1413

ابارا

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

13.460.000

25

4EBS -1418

ابارا

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

25.950.000

26

6EBS-1704

ابارا

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

12.500.000

27

6EBS-1705

ابارا

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

15.490.000

28

6EBS-1710

ابارا

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

22.550.000

29

6EBS-1713

ابارا

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

34.600.000

30

6EBS-1717

ابارا

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

40.300.000

31

6EBS-3006

ابارا

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

21.400.000

32

6EBS-3013

ابارا

11

15

112-70

23-37

"3

"6

41.450.000

33

6EBS-3021

ابارا

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

72.730.000

34

6EBS-4605

ابارا

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

22.210.000

35

6EBS-4607

ابارا

11

15

75-36

34-60

"4

"6

27.150.000

36

6EBS-4610

ابارا

15

20

100-51

34-60

"4

"6

40.600.000

37

6EBS-4612

ابارا

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

50.300.000

38

6EBS-6006

ابارا

11

15

63-32

40-70

"4

"6

29.600.000

39

6EBS-6012

ابارا

22

30

120-64

40-70

"4

"6

47.130.000

 

 

  لیست قیمت  الکتروموتور شناورتمام استیل  ابارا

 

ردیف

مدل

الکتروموتور

قدرت

(HP)

قیمت

(ريال)

1

OYM 0.75

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

9.200.000

2

OYM 1.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.75

1

9.600.000

3

OYM 1.50

الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.1

1.5

10.100.000

4

OYM 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.5

2

10.900.000

5

OYM 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

2.2

3

14.500.000

6

OYT 1.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

9.780.000

7

OYT 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.5

2

10.500.000

8

OYT 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

2.2

3

14.100.000

9

OYT 4.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

3

4

19.500.000

10

OYT 5.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

4

5.5

21.700.000

11

OYT 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

24.000.000

12

OYT 10.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

37.250.000

13

OY6 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

41.200.000

14

OY6 10.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

43.900.000

15

OY6 15.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

11

15

50.000.000

16

OY6 20.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

15

20

54.000.000

17

OY6 25.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

18.5

25

61.000.000

18

OY6 30.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

22

30

67.000.000

 

 


صفحه از