منوی محصولات


لیست قیمت پمپ سانتیرفیوژ داب ایتالیا DAB خانگی بشقابی جتی

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m3/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

KPS30/16M

پمپ آب خانگی تک فاز

0.4

32.5

2.2

1

1

2/180/000

KPF30/16M

پمپ آب خانگی تک فاز

0.5

32.5

2.2

1

1

2/180/000

KPF45/20M

پمپ آب خانگی تک فاز

1.3

84

2.4

1

1

4/270/000

K20/41M

پمپ بشقابی تک فاز

0.5

22

6

1

1

3/710/000

K30/70M

پمپ بشقابی تک فاز

1

31.8

7.2

1

1

4/900/000

K30/100M

پمپ بشقابی تک فاز

1.5

29.2

10.8

1.5

1

9/070/000

K36/100M

پمپ بشقابی تک فاز

2.5

34.9

10.8

1.5

1

10/200/000

K35/40M

پمپ دوپروانه تک فاز

1

43.5

5.5

1

1

8/030/000

K45/50M

پمپ دوپروانه تک فاز

1.5

51

6.6

1.25

1

8/490/000

K55/50M

پمپ دوپروانه تک فاز

2.5

62

6.6

1.25

1

10/640/000

K12/200M

پمپ بشقابی تک فاز

1

18.4

16.8

1.5

1.5

4/970/000

K14/400M

پمپ بشقابی تک فاز

2.5

19

39

2

2

10/210/000

JET62M

پمپ جتی تک فاز

0.6

35

3

1

1

4/070/000

JET82M

پمپ جتی تک فاز

0.8

40

3.6

1

1

4/270/000

JET102M

پمپ جتی تک فاز

1

47

3.6

1

1

4/970/000

JET112M

پمپ جتی تک فاز

1.36

54

3

1

1

5/230/000

JET132M

پمپ جتی تک فاز

1.36

45.6

4.8

1

1

5/730/000

 

 


صفحه از