منوی محصولات


قیمت انواع پمپ خانگی صنعتی کشاورزی

انواع پمپ آب خانگی، کشاورزی و صنعتی

در این صفحه به ترتیب به قیمت پمپ آب خانگی و سپس قیمت پمپ آب کشاورزی و در نهایت قیمت پمپ آب صنعتی خواهیم پرداخت. انواع پمپ های خانگی در برندهای مختلفی هستند که پمپ آب پنتاکس و ابارا از همه مهم تر هستند. بهترین برندهای پمپ آب کشاورزی نیز شامل پمپ آبروان  و پمپ ایران می باشد. در انواع پمپ آب صنعتی نیز برندهای مختلفی فعالیت می کنند که باید گفت مهم ترین آنها برند موتوژن می باشد. قیمت های موجود در سایت موین پمپ همگی به روز و در تاریخ 26 / 10/ 1400 اصلاح شده اند. ولی سفارش می کنیم جهت دریافت قیمت قطعی با کارشناسان ما تماس بگیرید. تمامی محصولات موجود در سایت نوین پمپ دارای تخفیف هستند. پس به شما توصیه می کنیم حتما در این زمینه تماس حاصل فرمایید.

جهت استعلام پمپ های دیگر وقیمت ها   تماس حاصل فرمایید با تشکر

021-3394802___021-77588037

قیمت پمپ آب خانگی

در این قسمت  قیمت پمپ آب خانگی را ارائه داده ایم. که ابندا قیمت پمپ آب پنتاکس، سپس ابارا و در نهایت برند های دیگر را می توانید مشاهده نمایید.

قیمت پمپ آب خانگی پنتاکس

لیست قیمت  آب پمپ  خانگی دو اینچ پنتاکس

پنتاکس دو اینچ 1 اسب ---- CS100/2

41.870.000

 

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب ---- CS150/2

57.010.000

 

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB100/2

55.350.000

 

پنتاکس دو اینچ 1.5 اسب------ CSB150/2

56.600.000

 

پنتاکس 2 اینچ 2  اسب ----- CS 200/2

57.880.000

 

پنتاکس 2 اینچ2  اسب ----- CS 200/2

94.730.000

 

پنتاکس 2 اینچ سه فاز----- CST 550/4

55.010.000

 

پنتاکس 2 اینچ سه فاز-----CST220/2

56.120.000

 

لیست قیمت پمپ آب  سه اینچ  خانگی پنتاکس

پنتاکس 3 اینچ 3  اسب ----- CS 300/3

101.690.000

 

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 300/3

96.270.000

 

پنتاکس 3 اینچ سه فاز----- CST 400/3

100.300.000

 

پنتاکس 3 اینچ سه فاز-----CST200/3

93.850.000

 

لیست قیمت پمپ آب خانگی چهار اینچ پنتاکس

پنتاکس 4 اینچ 5/4 اسب ----- CS 450/4

120.000.000

 

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 450/4

111.200.000

 

پنتاکس 4 اینچ سه فاز----- CST 550/4

116.160.000

 

پنتاکس---------MD100

41.000.000

 

پنتاکس پنج به چهار -----CR100/00

39.590.000

 

پنتاکس کوچک---------PM45

15.160.000

 

پنتاکس 61 متری---------PM80

20.520.000

 

پنتاکس80 متری--------PM90

28.320.000

 

لیست قیمت پمپ  خانگی 2 اینچ پنتاکس ایرانی

پنتاکس  2 اینچ 1.5  اسب CS150/2=(IR)

48.140.000

 

پنتاکس  2اینچ 2 اسب CS200/2=(IR)

48.840.000

 

پنتاکس  3اینچ 2 اسب=(IR) CS200/3

79.800.000

 

پنتاکس  3 اینچ 3 اسب=(IR) CS300/3

85.800.000

 

پنتاکس  2اینچ 2 اسب=(IR) CST200/2

47.370.000

 

لیست قیمت پمپ استخری پنتاکس

پنتاکس استخری WINNER100M=(IR)

68.000.000

 

پنتاکس استخری WINNER150M=(IR)

74.000.000

 

پنتاکس استخری WINNER200M=(IR)

87.500.000

 

پنتاکس استخری WINNER300M=(IR)

102.500.000

 

لیست قیمت کفکش بدنه پلاستیک پنتاکس

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک DO40---

26.520.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP40G

27.870.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60

27.720.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP60G

29.000.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80

37.200.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP80G

38.600.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100

39.060.000

 

پنتاکس کفکش بدنه پلاستیک ----DP100G

40.310.000

 

لیست قیمت پمپ لجنکس پنتاکس

پنتاکس لجنکشDCT560------

277.060.000

 

پنتاکس لجنکشDCT750------

360.400.000

 

پنتاکس لجنکشDCT1000------

364.560.000

 

پنتاکس لجنکشDCT310------

179.310.000

 

پنتاکس لجنکشDCT410------

271.690.000

 

پنتاکس لجنکشDCT210------

179.230.000

 

پنتاکس لجنکشDCT310------

187.820.000

 

پنتاکس لجنکشDMT300-4-----

301.280.000

 

پنتاکس لجنکشDMT1000-----

353.420.000

 

پنتاکس لجنکشDMT210------

186.610.000

 

پنتاکس لجنکشDCT560------

259.430.000

 

پنتاکس لجنکشDCT550-4-----

385.610.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT200-

200.030.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DRRT300-

200.480.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT400-

295.630.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT550-

299.830.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT750-

379.480.000

 

پنتاکس لجنکش خرد کن دار---- DTRT1000-

383.680.000

 

پنتاکس کوچک ------PM45=(IR)

12.40.000

 

پنتاکس 61 متری-----PM80=(IR)

16.200.000

 

پنتاکس بشقابی ---CM100/00 =(IR)

19.150.00

 

پنتاکس بشقابی ---CM100/01 =(IR)

22.100.000

 

پنتاکس چتی-----CAM100/00=(IR)=1HP

22.100.000

 

قیمت پمپ آب خانگی ابارا

لیست قیمت پمپ آب کشاورزی

در ادامه معرفی لیست قیمت ها، لیست قیمت پمپ آب کشاورزی را معرفی می کنیم

لیست قیمت پمپ آب کشاورزی  ابروان مدل وکائل wkl

تیپ پمپ

نوع پمپ

قیمت (ریال)

65-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-1

15,642,000

65-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-2

18,053,000

65-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-3

20,654,000

65-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-4

23,227,000

65-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-5

26,311,000

65-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-6

29,131,000

65-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-7

31,786,000

65-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-8

34,878,000

65-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-9

38,107,000

65-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-10

41,427,000

65-11

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 65-11

44,864,000

80-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-1

23,328,000

80-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-2

27,138,000

80-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-3

31,123,000

80-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-4

35,330,000

80-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-5

39,704,000

80-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-6

44,216,000

80-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-7

48,922,000

80-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-8

53,888,000

80-9

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-9

59,158,000

80-10

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 80-10

64,808,000

100-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-1

28,959,000

100-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-2

35,160,000

100-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-3

39,924,000

100-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-4

45,436,000

100-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-5

51,428,000

100-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-6

57,669,000

100-7

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-7

64,161,000

100-8

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 100-8

70,901,000

125-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-1

41,941,000

125-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-2

51,137,000

125-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-3

57,271,000

125-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-4

65,471,000

125-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-5

74,026,000

125-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 125-6

82,939,000

150-1

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-1

62,452,000

150-2

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-2

73,802,000

150-3

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-3

85,692,000

150-4

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-4

98,122,000

150-5

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-5

111,093,000

150-6

پمپ فشار قوی طبقاتی WKL 150-6

183,487,000

قیمت پمپ فشار قوی رایان سری WKL

 

قیمت(ريال)

مدل

R

قیمت(ريال)

مدل

R

48/480/000

40/13

30

14/944/000

32/1

1

51/820/000

40/14

31

16/954/000

32/2

2

55/070/000

40/15

32

18/946/000

32/3

3

58/320/000

40/16

33

21/048/000

32/4

4

20/520/000

50/1

34

23/386/000

32/5

5

23/120/000

50/2

35

26/175/000

32/6

6

26/110/000

50/3

36

27/964/000

32/7

7

28/860/000

50/4

37

30/678/000

32/8

8

31/070/000

50/5

38

33/242/000

32/9

9

33/783/000

50/6

39

35/822/000

32/10

10

36/559/000

50/7

40

38/822/000

32/11

11

39/510/000

50/8

41

41/746/000

32/12

12

42/720/000

50/9

42

44/913/000

32/13

13

45/970/000

50/10

43

47/929/000

32/14

14

49/506/000

50/11

44

50/884/000

32/15

15

53/276/000

50/12

45

54/202/000

32/16

16

57/081/000

50/13

46

57/218/000

32/17

17

60/816/000

50/14

47

17/127/000

40/1

18

22/600/000

65/1

48

18/890/000

40/2

19

25/850/000

65/2

49

21/500/000

40/3

20

29/360/000

65/3

50

23/762/000

40/4

21

33/150/000

65/4

51

26/024/000

40/5

22

37/050/000

65/5

52

28/286/000

40/6

23

40/590/000

65/6

53

30/829/000

40/7

24

45/840/000

65/7

54

33/580/000

40/8

25

49/610/000

65/8

55

36/440/000

40/9

26

54/940/000

65/9

56

39/170/000

40/10

27

58/970/000

65/10

57

41/770/000

40/11

28

64/690/000

65/11+

58

45/230/000

40/12

29

           

 لیست قیمت پمپ آب کشاورزی پمپیران

 

لیست قیمت پمپ آب کشاورزی توان تک

لیست قیمت پمپ آب صنعتی

در ادامه معرفی لیست قیمت های پمپ آب، قیمت پمپ آب صنعتی را ارائه می دهیم:

 

انواع قیمت پمپ لوارا

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m3/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

BGM 7

پمپ جتی خودمکش استیل تکفاز

1

46

3.6

1.25

1

؟

CEAM 70/3

پمپ بشقابی استیل تکفاز

0.5

22

4.8

1.25

1

؟

CEAM 70/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

0.75

31.1

4.8

1.25

1

؟

CEAM 80/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1

32

6

1.25

1

؟

CEAM 120/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1.2

31.8

9.6

1.25

1

؟

CEAM 210/2

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1

17.7

18

1.5

1.25

؟

CEAM 210/4

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2

25.5

18

1.5

1.25

؟

CEAM 210/5

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2.5

29

18

1.5

1.25

؟

CEAM 370/1

پمپ بشقابی استیل تکفاز

1.5

16.3

26

2

1.25

؟

CEAM 370/2

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2

20.4

29

2

1.25

؟

CEAM 370/3

پمپ بشقابی استیل تکفاز

2.5

24.4

31

2

1.25

؟

CEA 70/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.5

22

4.8

1.25

1

؟

CEA 70/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.75

31.1

4.8

1.25

1

؟

CEA 80/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1

32

6

1.25

1

؟

CEA 120/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

0.75

22.4

9.6

1.25

1

؟

CEA 120/5

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1.2

31.8

9.6

1.25

1

؟

CEA 210/2

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1

17.7

18

1.5

1.25

؟

CEA 210/4

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2

25.5

18

1.5

1.25

؟

CEA 370/1

پمپ بشقابی استیل سه فاز

1.5

16.3

26

2

1.25

؟

CEA 370/2

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2

20.4

29

2

1.25

؟

CEA 370/3

پمپ بشقابی استیل سه فاز

2.5

24.4

31

2

1.25

؟

 

یکی از تجهیزاتی که کمتر کسی به ان توجه می کند، ولی در اطراف ما به وضوح دیده می شود و وجود دارد، انواع پمپ های آب می باشند. تا به حال دیده اید که زمانی که فشار آب کم است، به شما می گونید حتما پمپ شما مشکل دارد؟ این یکی از رایج ترین اتفاقاتی است که افراد زیادی با ان درگیر هستند. و به دنبال خرید پمپ آب خواهید بود. و صد البته قبل از خرید، قیمت پمپ آب برای شما بسیار مهم هست.  در صورتی که قصد خرید دارید و می خواهید از قیمت انواع پمپ  اطلاع پیدا کنید می توانید با کارشناسان نوین پمپ در تماس باشید.

پمپ آب چیست؟

قبل از اینکه قیمت پمپ آب را بدانید یا دست به خرید پمپ آب بزنید باید بدانید این محصول چه کارایی دارد. یکی از انواع وسایل مکانیکی که در همه جا وجود دارد و نقش به سزایی را در زندگی ما بازی می کند، انواع پمپ آب می باشد. پمپ ها تجهیزاتی هستند که برای انتقال و جا به جایی مایعات به کار برده می شوند. در اصل هدفی که پمپ آب برای ان ساخته شده است، این است که با بالا بردن فشار آب، مایعات را با افزایش هد، به ارتفاعات بالاتر، و به ارتفاعات پایین تر مانند استخرها یا مخازن هدایت می کند. این پمپ در انواع مختلفی ساخته شده است. که می تواند وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهد.

بهتر است بدانید که پمپ های آب به دلیل آن که به عنوان یکی از ضروری ترین تجهیزات هر ساختمان محسوب می شوند، در هر مکانی باید وجود داشته باشند. البته لازم به ذکر است که این محصول بیشتر در مناطقی به کار برده می شود که فشار آب در ان ها بسیار پایین و کم است.

خرید پمپ آب

به این ترتیب اگر هر زمانی تصمیم گرفتید که به خرید پمپ آب بپردازید، ابتدا باید برای داشتن یک خرید موفقیت امیز و بدون پشیمانی، اطلاع  خودتان را در رآبطه با این محصول بالا ببرید. به این صورت می توانید یک مدیریت بی نقص در ساختمان های خود داشته باشید. در واقع وظیفه اصلی که این پمپ ها دارند و باعث می شوند که به این حد محبوب باشند، این است که انرژی برق را به نیروی محرک تبدیل می کنند. سپس این نیروی محرک به سیالی که از پمپ در حال عبور کردن است، انتقال پیدا می کند. در نتیجه افزایش فشاری که در پمپ ها ایجاد می شود، ناشی از این نیرو است که باعث افزایش فشار و عبور سریع مایع می شود. در این عملکرد، انرژی مکانیکی پمپ توسط الکتروموتور تامین شده و با ورود مایع سیال به داخل محفظه پمپ پروانه ها شروع به چرخش در امده و در نتیجه انرژی محرک در سیال افزایش پیدا کرده و فشار با قدرت زیادی افزایش پیدا می کند.

قیمت انواع پمپ های آب

با توجه به اینکه پمپ های آب از کارایی بسیار زیاد و گسترده ای برخوردار هستند، در انواع زیادی طراحی و ساخته شده اند که هر یک از ان ها کارایی مخصوص به خودشان را دارند. به این ترتیب در ادامه می خواهیم با انواع این پمپ ها اشنا شویم. و در مورد قیمت پمپ آب ها نیز توضیحاتی خواهیم داد. تا بتوانیم مناسب ترین قیمت پمپ آب را تهیه کنیم. انواع این پمپ از نظر ساختار و کاربرد به صورت زیر می باشند:

پمپ های دینامیکی

نمونه ای از پمپ های آب پرکاربرد هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. این انرژی باعث افزایش فشار آب شده و می توانند به صورت دائمی به کار خود ادامه دهند. این نوع پمپ ها در انواع خطی و سانتریفیوژی تولید شدهو موجود می باشند. از کاربرد ان ها می توان در کشاورزی و یا برای جآبه جایی آب رودخانه، تولید برق، صنایع پتروشیمی، ایجاد آب در اتش نشان ها و ... استفاده کرد. قیمت پمپ مکانیکی معمولا زیاد نیست. ولی در کل برند محصول در قیمت آن نقش مهمی دارد.

پمپ جآبه جایی مثبت

نمونه دیگری است که جریان ایجاد شده در ان دائمی نیست. به این ترتیب میزان انتقال مایعات در ان کمتر است. این پمپ فشار مایعات را در صورت کم بودن زیاد کرده و در یک فشار ثآبت حرکت می کند. از این پمپ برای جآبه جایی لجن، روغن، خمیر و ... استفاده می شود.

پمپ های آب خانگی

نمونه پرکاربردی هستند که برای انتقال آب به تمام واحدهای مسکونی به کار برده می شوند. این پمپ ها برای سیستم های آبیاری اتوماتیک و آبیاری باغ ها به کار برده می شوند. خرید پمپ آب  خانگی به تعداد طبقات و واحدهای ساختمان وابسته است. و البته قیمت پمپ آب خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

پمپ آب پنتاکس

یکی از به روزترین انواع پمپ ها می باشند، که با تکنولوژی به روز ساخته شده و دارای عمر بسیار بالا و قدرت عملکردی عالی می باشد. قیمت پمپ آب پنتاکس با توجه به عملکرد آن بسیار به صرفه است.

پمپ آب دارای مخزن انبساط

از انواع پمپ های آبی می باشد که به عنوان پمپ های خانگی شناخته شده است و در داخل خود مقداری آب پر فشار نگه می دارد. در صورتی که پمپ روشن می شود، مقداری هوای پر فشار در داخل ان ایجاد شده و در نتیجه باعث افزایش فشار آب می شود.

پمپ آب سیرکولاتور

نمونه ای از پمپ های آب می باشد که توانایی سیکوله کردن آب از منفی 10 تا مثبت 130 را به عهده دارد. این پمپ بیشتر برای سیستم های گرمایش و سرمایش به کار برده می شود.

پمپ آب زمینی

از پرکاربردترین ها محسوب می شود که شباهت زیادی به پمپ های خطی دارد و به صورت زمینی نصب می شوند. از این نوع پمپ در پمپاژ آب سرد و گرم مصرفی استفاده می شود.

پمپ آب شناور

نمونه ای است که از دو قسمت موتور الکتریکی و پمپ تشکیل شده و به صورت شناور یا غرق شده درون آب به کار برده می شوند.

پمپ آب جتی

نمونه پر طرفداری است که از ان برای استخراج آب از اعماق زیاد بهره می برند. این نوع پمپ دامنه کاربردی بسیار وسیعی دارد. و به همین خاطر تقاضا برای خرید پمپ آب جتی بسیار بالا است. و اطلاع از قیمت پمپ آب جتی نیز اهمیت زیادی برای افراد دارد.

چگونه می توانیم یک پمپ آب مناسب خریداری کنیم؟

یکی از سوالات رایجی که اغلب افرادی که می خواهند به خرید پمپ بپردازند، دائما به دنبال جوآب ان هستند، این است که  چگونه می توانیم بهترین پمپ آب را تهیه کنیم. بهتر است بدانید که برای تهیه بهترین نوع این محصول، باید آبتدا با ایتم های مهم در خرید این محصول اشنا شوید. این نکات به شرح زیر است:

  • محاسبه فشار مورد نیاز اعم از هد استاتیک، هد اصطحکاک یا سایشی و هد فشار
  • محاسبه هزینه کارکرد یکی از موارد مهم است که باید به ان توجه کرد. پس هزینه پمپاژ ثآبت سالانه، هزینه اولیه و هزینه کارکرد جزو این ایتم محسوب می شود. همچنین این هزینه می تواند شامل نوع پمپ، سایز پمپ، لوله ها و نوع آب باشد.
  • مشخص کردن ویژگی های فیزیکی سیال، ایتم مهمی است که باید در خرید پمپ آب به ان توجه کنید. از انجایی که این پمپ آب است که باید سیال را پمپاژ کند، پس ویژگی های فیزیکی سیال مهم است. برای نمونه باید به مقدار غلظت یا ویسکوزیته، دما و مشخصات فیزیکی ان توجه نمود.
  • مشخص کردن ویژگی های شیمیایی سیال اعم از جنس پوسته و پروانه پمپ برای سیالات اسیدی مهم است. پس باید با توجه به ویژگی های شیمیایی سیال پمپی تهیه شود که دچار اسیب نشود.
  • توجه به مواد جامد داخل سیال، باید در اولویت قرار داده شود. زیرا در این صورت پمپ باید به صورتی تهیه شود که دارای نشت بندهای مقاوم در برآبر خوردگی ها باشد.
  • توجه به دبی و منحنی مشخصه هد بسیار مهم است زیرا هر چه میزان این دبی افزایش پیدا کند، ارتقاع موثر یا هد پمپاژ کم خواهد شد.
  • نوع نشت بند پمپ عاملی است که باید در سیالاتی که سمی هستند به ان ها توجه کنید. پس باید یک مکانیکال سیل مناسب انتخآب کنید تا مانع از بیرون ریختن مواد از پمپ شود.
  • کیفیت مواد اولیه استفاده شده در ساخت پمپ نیز در قیمت پمپ و حتی خرید ان بسیار موثر است. به همین دلیل باید محصولی را تهیه کنید که رضایت کاملی از خرید ان توسط مشتریان وجود داشته باشد.

قیمت پمپ آب چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به تمام مورادی که راجع به خرید پمپ آب ذکر شد، در درجه اخر این قیمت است که حائز اهمیت قرار دارد. پس باید محصولی را تهیه کنید که هم دارای کیفیت بی نظیری باشد و هم دارای ارزنده ترین قیمت پمپ آب باشد. شاید بپرسید مگر چنین چیزی ممکن است. بله می توانید با مراجعه به برندهای شناخته شده، یک محصول ایده ال و مطرح تهیه کنید. به این ترتیب زمانی که برای تهیه این محصول به نمایندگی های مطرح مراجعه می کنید، اولویت هایی وجود دارند که در قیمت ان تاثیرگذار هستند. این اولویت ها شامل متریال به کار رفته در پمپ، نوع کارایی و مشخصات فنی پمپ آب می باشد. پس با توجه به تمام این ویژگی ها، برندهای مطرح، هزینه های مناسبی را برای پمپ های آب تعیین می کنند. در نتیجه می توانید با مراجعه به این برندها یک محصول ایده آل و شناخته شده مطرح را تهیه کنید که نتیجه ان یک کارایی منحصر به فرد و بی نقص باشد. تنها در این صورت است که می توانید به بهترین نحو در ساختمان های خود مدیریت کنید.

اگر می خواهید یک محصول ایده ال را در دسته پمپ های آبی با ارزنده ترین قیمت پمپ آب تهیه کنید، باید به تمام موارد ذکر شده در این مقاله توجه کنید. تنها در این صورت است که می توانید یک خرید ایده ال داشته باشید و بهترین نوع پمپ های آبی را تهیه کنید.


صفحه از