منوی محصولات


لیست قیمت پمپ های ابارا EBARA ایتالیا

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه خروجی(اینچ)

قیمت

(ريال)

1

Best one MA

کفکش تمام استیل تکفاز

0.33

8.3

10.2

"1,1/4

?

2

Best2M

کفکش تمام استیل تکفاز

0.75

12.2

15.6

"1,1/2

?

3

Best3M

کفکش تمام استیل تکفاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

?

4

Best4M

کفکش تمام استیل تکفاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

?

5

Best3T

کفکش تمام استیل سه فاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

?

6

Best4T

کفکش تمام استیل سه فاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

?

7

Best5T

کفکش تمام استیل سه فاز

2

18.4

21.6

"1,1/2

?

8

DW100MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

10.6

36

"2

?

9

DW100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

10.6

36

"2

?

10

DW150MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

13.1

42

"2

??

11

DW150T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1.5

13.1

42

"2

?

12

DW200T

لجن کش تمام استیل سه فاز

2

16.6

48

"2

?

13

DW300T

لجن کش تمام استیل سه فاز

3

20

54

"2

?

14

DWVOX1 50MA

لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

10.2

36

"2

?

15

Right75MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

0.75

7.8

14.4

"1,1/2

?

16

Right100M10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

?

17

Right100MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

?

18

Right100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

9.5

18

"1,1/2

?

19

IDROGO40-10M

کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

54.1

4.8

"1,1/4

?

20

IDROGO40-10M/A

کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار

1

54.1

4.8

"1,1/4

?

21

IDROGO40-21M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

?

22

IDROGO40-12M/A

کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

?

23

IDROGO40-15M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

24

IDROGO40-15M/A

کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

25

IDROGO40-15T

کفکش شناوراستیل سه فاز

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

26

IDROGO80-20T

کفکش شناور استیل سه فاز

2

68.4

7.2

"1,1/4

?

27

80 DML 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی

3

13.1

96

"3

?

28

80 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

96

"3

?

29

80 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7

21.5

96

"3

?

30

80 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

24.9

96

"3

?

31

80 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.2

96

"3

?

32

80 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

36.5

96

"3

?

33

80 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

96

"3

?

34

100 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

144

"4

?

35

100 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

144

"4

?

36

100 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

25.3

144

"4

?

37

100 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

150

"4

?

38

100 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

150

"4

?

39

100 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

150

"4

?

40

150 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

204

"6

?

41

150 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

26.3

240

"6

?

42

150 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

270

"6

?

43

150 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

300

"6

?

44

150 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

330

"6

?

45

65 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار

2

14

24

"2 1/2

?

46

80 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

2

9.5

54

"3

?

47

80 DF 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

3

14.5

66

"3

?

48

80 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

18.5

69

"3

?

49

100 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

11

120

"4

?

50

100 DF 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

7.5

16

132

"4

?

51

100 DF 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

10

22

135

"4

?

52

OM 4N4-18/1.5

شناور استیل تک فاز

2

114

5.7

"1,1/4

?

53

OM 4N10-8/1.5

شناور استیل تک فاز

2

52

14.4

"2

?

54

OM 4N10-12/2.2

شناور استیل تک فاز

3

70

14.4

"2

?

55

ONK 100M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1

62

2.7

"1

?

56

ONK 150M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1.5

102

2.7

"1

?

57

Motor M6P

الکتروموتور شناور

5

-----

-----

-----

?

58

Motor M6P

الکتروموتور شناور

7.5

-----

-----

-----

?

 59

Motor M6P

الکتروموتور شناور

10

-----

-----

-----

?

60

Motor M6P

الکتروموتور شناور

15

-----

-----

-----

?

61

Motor M6G

الکتروموتور شناور

20

-----

-----

-----

?

62

Motor M6G

الکتروموتور شناور

25

-----

-----

-----

?

63

Motor M8

الکتروموتور شناور

30

-----

-----

-----

?

64

Motor M8

الکتروموتور شناور

40

-----

-----

-----

?

65

Motor M8

الکتروموتور شناور

50

-----

-----

-----

?

66

Motor M8

الکتروموتور شناور

60

-----

-----

-----

?

67

Motor M10

الکتروموتور شناور

75

-----

-----

-----

?

68

Motor M10

الکتروموتور شناور

85

-----

-----

-----

?

69

Motor M10

الکتروموتور شناور

100

-----

-----

-----

?

70

Motor M10

الکتروموتور شناور

125

-----

-----

-----

?

71

Motor M10

الکتروموتور شناور

150

-----

-----

-----

?

72

Motor M10

الکتروموتور شناور

175

-----

-----

-----

?

73

Motor M10

الکتروموتور شناور

200

-----

-----

-----

?

74

PERLA3MA10M

الکتروپمپ کفکش مستغرق

0.3

6.4

5.4

"1

?
 
جهت اطلاعات بشتر از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید

 

الکتروپمپ شناور تمام استیل  ابارا 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

فابریک ابارا (تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

?

2

4EBS-0218

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

?

3

4EBS-0223

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

?

4

4EBS-0233

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

?

5

4EBS-0248

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

?

6

4EBS-0312

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

?

7

4EBS-0318

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

?

8

4EBS-0325

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

9

4EBS-0325

فابریک ابارا (سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

10

4EBS-0333

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

11

4EBS-0333

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

12

4EBS-0345

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

?

13

4EBS-0512

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

?

14

4EBS-0517

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

?

15

4EBS-0525

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

16

4EBS-0525

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

17

4EBS-0805

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

?

18

4EBS-0807

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

19

4EBS-0807

فابریک ابارا (سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

20

4EBS-0815

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

21

4EBS-0815

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

22

4EBS-0818

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

?

23

4EBS-0825

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

?

24

4EBS-0837

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

?

25

4EBS-0844

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

?

26

4EBS-1405

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

?

27

4EBS-1407

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

28

4EBS-1407

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

29

4EBS-1410

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

?

30

4EBS-1413

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

?

31

4EBS-1418

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

?

32

4EBS-1704

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

?

33

4EBS-1705

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

?

34

4EBS-1710

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

?

35

4EBS-1713

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

?

36

4EBS-1717

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

?

37

4EBS-3006

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

?

38

4EBS-3013

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

112-70

23-37

"3

"6

?

39

4EBS-3021

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

?

40

4EBS-4605

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

?

41

4EBS-4607

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

75-36

34-60

"4

"6

?

42

4EBS-4610

فابریک ابارا (سه فاز)

15

20

100-51

34-60

"4

"6

?

43

4EBS-4612

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

?

44

4EBS-6006

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

63-32

40-70

"4

"6

?

45

4EBS-6012

فابریک ابارا (سه فاز)

22

30

120-64

40-70

"4

"6

?
 

 لیست قیمت پمپ شناور تمام استیل

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

?

2

4EBS-0218

ابارا(تکفاز

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

?

3

4EBS-0223

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

?

4

4EBS-0233

ابارا(سه فاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

?

5

4EBS-0248

ابارا(سه فاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

?

6

4EBS-0312

ابارا(سه فاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

?

7

4EBS-0318

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

?

8

4EBS-0325

ابارا(سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

9

4EBS-0333

ابارا(سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

10

4EBS-0345

ابارا(سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

?

11

4EBS-0512

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

?

12

4EBS-0517

ابارا(سه فاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

?

13

4EBS-0525

ابارا(سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

14

4EBS-0805

ابارا(سه فاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

?

15

4EBS-0807

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

16

4EBS-0815

ابارا(سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

17

4EBS-0818

ابارا(سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

?

18

4EBS-0825

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

?

19

4EBS-0837

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

?

20

4EBS-0844

ابارا

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

?

21

4EBS-1405

ابارا

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

?

22

4EBS-1407

ابارا

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

23

4EBS-1410

ابارا

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

?

24

4EBS-1413

ابارا

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

?

25

4EBS -1418

ابارا

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

?

26

6EBS-1704

ابارا

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

?

27

6EBS-1705

ابارا

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

?

28

6EBS-1710

ابارا

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

?

29

6EBS-1713

ابارا

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

?

30

6EBS-1717

ابارا

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

?

31

6EBS-3006

ابارا

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

?

32

6EBS-3013

ابارا

11

15

112-70

23-37

"3

"6

?

33

6EBS-3021

ابارا

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

?

34

6EBS-4605

ابارا

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

?

35

6EBS-4607

ابارا

11

15

75-36

34-60

"4

"6

?

36

6EBS-4610

ابارا

15

20

100-51

34-60

"4

"6

?

37

6EBS-4612

ابارا

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

?

38

6EBS-6006

ابارا

11

15

63-32

40-70

"4

"6

?

39

6EBS-6012

ابارا

22

30

120-64

40-70

"4

"6

?
 

  لیست قیمت  الکتروموتور شناورتمام استیل  ابارا

 

ردیف

مدل

الکتروموتور

قدرت

(HP)

قیمت

(ريال)

1

OYM 0.75

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

?

2

OYM 1.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.75

1

?

3

OYM 1.50

الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.1

1.5

?

4

OYM 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.5

2

?

5

OYM 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

2.2

3

?

6

OYT 1.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

?

7

OYT 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.5

2

?

8

OYT 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

2.2

3

?

9

OYT 4.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

3

4

?

10

OYT 5.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

4

5.5

?

11

OYT 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

?

12

OYT 10.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

?

13

OY6 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

?

14

OY6 10.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

?

15

OY6 15.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

11

15

?

16

OY6 20.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

15

20

?

17

OY6 25.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

18.5

25

?

18

OY6 30.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

22

30

?
 

جهت استعلام قیمت  و سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید

021-77588037__0213394802

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

دهانه خروجی(اینچ)

قیمت

(ريال)

1

Best one MA

کفکش تمام استیل تکفاز

0.33

8.3

10.2

"1,1/4

?

2

Best2M

کفکش تمام استیل تکفاز

0.75

12.2

15.6

"1,1/2

?

3

Best3M

کفکش تمام استیل تکفاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

?

4

Best4M

کفکش تمام استیل تکفاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

?

5

Best3T

کفکش تمام استیل سه فاز

1

13.6

16.8

"1,1/2

?

6

Best4T

کفکش تمام استیل سه فاز

1.5

17.4

19.8

"1,1/2

?

7

Best5T

کفکش تمام استیل سه فاز

2

18.4

21.6

"1,1/2

?

8

DW100MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

10.6

36

"2

?

9

DW100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

10.6

36

"2

?

10

DW150MA

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

13.1

42

"2

??

11

DW150T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1.5

13.1

42

"2

?

12

DW200T

لجن کش تمام استیل سه فاز

2

16.6

48

"2

?

13

DW300T

لجن کش تمام استیل سه فاز

3

20

54

"2

?

14

DWVOX1 50MA

لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر

1.5

10.2

36

"2

?

15

Right75MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

0.75

7.8

14.4

"1,1/2

?

16

Right100M10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

?

17

Right100MA10MT

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر

1

9.5

18

"1,1/2

?

18

Right100T

لجن کش تمام استیل سه فاز

1

9.5

18

"1,1/2

?

19

IDROGO40-10M

کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر

1

54.1

4.8

"1,1/4

?

20

IDROGO40-10M/A

کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار

1

54.1

4.8

"1,1/4

?

21

IDROGO40-21M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

?

22

IDROGO40-12M/A

کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار

1.2

64.9

4.8

"1,1/4

?

23

IDROGO40-15M

کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

24

IDROGO40-15M/A

کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

25

IDROGO40-15T

کفکش شناوراستیل سه فاز

1.5

75.7

4.8

"1,1/4

?

26

IDROGO80-20T

کفکش شناور استیل سه فاز

2

68.4

7.2

"1,1/4

?

27

80 DML 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی

3

13.1

96

"3

?

28

80 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

96

"3

?

29

80 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7

21.5

96

"3

?

30

80 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

24.9

96

"3

?

31

80 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.2

96

"3

?

32

80 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

36.5

96

"3

?

33

80 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

96

"3

?

34

100 DML 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی

5

17.9

144

"4

?

35

100 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

144

"4

?

36

100 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

25.3

144

"4

?

37

100 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

150

"4

?

38

100 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

150

"4

?

39

100 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

150

"4

?

40

150 DML 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

7.5

22

204

"6

?

41

150 DML 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی

10

26.3

240

"6

?

42

150 DML 5 11

الکتروپمپ لجن کش چدنی

15

30.3

270

"6

?

43

150 DML 5 15

الکتروپمپ لجن کش چدنی

20

35

300

"6

?

44

150 DML 5 22

الکتروپمپ لجن کش چدنی

30

40

330

"6

?

45

65 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار

2

14

24

"2 1/2

?

46

80 DF 5 1.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

2

9.5

54

"3

?

47

80 DF 5 2.2

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

3

14.5

66

"3

?

48

80 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

18.5

69

"3

?

49

100 DF 5 3.7

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

5

11

120

"4

?

50

100 DF 5 5.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

7.5

16

132

"4

?

51

100 DF 5 7.5

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

10

22

135

"4

?

52

OM 4N4-18/1.5

شناور استیل تک فاز

2

114

5.7

"1,1/4

?

53

OM 4N10-8/1.5

شناور استیل تک فاز

2

52

14.4

"2

?

54

OM 4N10-12/2.2

شناور استیل تک فاز

3

70

14.4

"2

?

55

ONK 100M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1

62

2.7

"1

?

56

ONK 150M

شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل

1.5

102

2.7

"1

?

57

Motor M6P

الکتروموتور شناور

5

-----

-----

-----

?

58

Motor M6P

الکتروموتور شناور

7.5

-----

-----

-----

?

 59

Motor M6P

الکتروموتور شناور

10

-----

-----

-----

?

60

Motor M6P

الکتروموتور شناور

15

-----

-----

-----

?

61

Motor M6G

الکتروموتور شناور

20

-----

-----

-----

?

62

Motor M6G

الکتروموتور شناور

25

-----

-----

-----

?

63

Motor M8

الکتروموتور شناور

30

-----

-----

-----

?

64

Motor M8

الکتروموتور شناور

40

-----

-----

-----

?

65

Motor M8

الکتروموتور شناور

50

-----

-----

-----

?

66

Motor M8

الکتروموتور شناور

60

-----

-----

-----

?

67

Motor M10

الکتروموتور شناور

75

-----

-----

-----

?

68

Motor M10

الکتروموتور شناور

85

-----

-----

-----

?

69

Motor M10

الکتروموتور شناور

100

-----

-----

-----

?

70

Motor M10

الکتروموتور شناور

125

-----

-----

-----

?

71

Motor M10

الکتروموتور شناور

150

-----

-----

-----

?

72

Motor M10

الکتروموتور شناور

175

-----

-----

-----

?

73

Motor M10

الکتروموتور شناور

200

-----

-----

-----

?

74

PERLA3MA10M

الکتروپمپ کفکش مستغرق

0.3

6.4

5.4

"1

?

 

 
جهت اطلاعات بشتر از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید

 

الکتروپمپ شناور تمام استیل  ابارا 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

فابریک ابارا (تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

?

2

4EBS-0218

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

?

3

4EBS-0223

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

?

4

4EBS-0233

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

?

5

4EBS-0248

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

?

6

4EBS-0312

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

?

7

4EBS-0318

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

?

8

4EBS-0325

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

9

4EBS-0325

فابریک ابارا (سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

10

4EBS-0333

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

11

4EBS-0333

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

12

4EBS-0345

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

?

13

4EBS-0512

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

?

14

4EBS-0517

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

?

15

4EBS-0525

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

16

4EBS-0525

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

17

4EBS-0805

فابریک ابارا (تکفاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

?

18

4EBS-0807

فابریک ابارا (تکفاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

19

4EBS-0807

فابریک ابارا (سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

20

4EBS-0815

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

21

4EBS-0815

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

22

4EBS-0818

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

?

23

4EBS-0825

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

?

24

4EBS-0837

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

?

25

4EBS-0844

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

?

26

4EBS-1405

فابریک ابارا (تکفاز)

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

?

27

4EBS-1407

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

28

4EBS-1407

فابریک ابارا (سه فاز)

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

29

4EBS-1410

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

?

30

4EBS-1413

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

?

31

4EBS-1418

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

?

32

4EBS-1704

فابریک ابارا (تکفاز)

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

?

33

4EBS-1705

فابریک ابارا (سه فاز)

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

?

34

4EBS-1710

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

?

35

4EBS-1713

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

?

36

4EBS-1717

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

?

37

4EBS-3006

فابریک ابارا (سه فاز)

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

?

38

4EBS-3013

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

112-70

23-37

"3

"6

?

39

4EBS-3021

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

?

40

4EBS-4605

فابریک ابارا (سه فاز)

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

?

41

4EBS-4607

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

75-36

34-60

"4

"6

?

42

4EBS-4610

فابریک ابارا (سه فاز)

15

20

100-51

34-60

"4

"6

?

43

4EBS-4612

فابریک ابارا (سه فاز)

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

?

44

4EBS-6006

فابریک ابارا (سه فاز)

11

15

63-32

40-70

"4

"6

?

45

4EBS-6012

فابریک ابارا (سه فاز)

22

30

120-64

40-70

"4

"6

?
 

 لیست قیمت پمپ شناور تمام استیل

 

 

ردیف

مدل

نوع پمپ

قدرت

(HP)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m3/hr)

قطر لوله

قطرچاه

قیمت

(ريال)

1

4EBS-0213

ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

69-31

1-2.7

"1 1/4

"4

?

2

4EBS-0218

ابارا(تکفاز

0.75

1

96-40

1-2.7

"1 1/4

"4

?

3

4EBS-0223

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

121-56

1-2.7

"1 1/4

"4

?

4

4EBS-0233

ابارا(سه فاز)

1.5

2

172-61

1-2.7

"1 1/4

"4

?

5

4EBS-0248

ابارا(سه فاز)

2.2

3

213-86

1-2.7

"1 1/4

"4

?

6

4EBS-0312

ابارا(سه فاز)

0.75

1

61-28

2-4.2

"1 1/4

"4

?

7

4EBS-0318

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

93-43

2-4.2

"1 1/4

"4

?

8

4EBS-0325

ابارا(سه فاز)

1.5

2

127-58

2-4.2

"1 1/4

"4

?

9

4EBS-0333

ابارا(سه فاز)

2.2

3

168-80

2-4.2

"1 1/4

"4

?

10

4EBS-0345

ابارا(سه فاز)

3.7

5

230-125

2-4.2

"1 1/4

"4

?

11

4EBS-0512

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

58-35

3.6-6

"1 1/2

"4

?

12

4EBS-0517

ابارا(سه فاز)

1.5

2

80-47

3.6-6

"1 1/2

"4

?

13

4EBS-0525

ابارا(سه فاز)

2.2

3

117-66

3.6-6

"1 1/2

"4

?

14

4EBS-0805

ابارا(سه فاز)

0.75

1

25-8

5.4-12

"2

"4

?

15

4EBS-0807

ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

33-10

5.4-12

"2

"4

?

16

4EBS-0815

ابارا(سه فاز)

2.2

3

70-22

5.4-12

"2

"4

?

17

4EBS-0818

ابارا(سه فاز)

3.7

5

86-27

5.4-12

"2

"4

?

18

4EBS-0825

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

120-39

5.4-12

"2

"4

?

19

4EBS-0837

ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

172-52

5.4-12

"2

"4

?

20

4EBS-0844

ابارا

7.5

10

208-64

5.4-12

"2

"4

?

21

4EBS-1405

ابارا

1.5

2

29-13

8-19

"2

"4

?

22

4EBS-1407

ابارا

2.2

3

41-19

8-19

"2

"4

?

23

4EBS-1410

ابارا

3.7

5

58-27

8-19

"2

"4

?

24

4EBS-1413

ابارا

5.5

7.5

77-35

8-19

"2

"4

?

25

4EBS -1418

ابارا

5.5

7.5

103-48

8-19

"2

"4

?

26

6EBS-1704

ابارا

2.2

3

39-20

12-22

"2 1/2

"6

?

27

6EBS-1705

ابارا

3.7

5

47-28

12-22

"2 1/2

"6

?

28

6EBS-1710

ابارا

5.5

7.5

92-53

12-22

"2 1/2

"6

?

29

6EBS-1713

ابارا

7.5

10

120-63

12-22

"2 1/2

"6

?

30

6EBS-1717

ابارا

11

15

159-74

12-22

"2 1/2

"6

?

31

6EBS-3006

ابارا

5.5

7.5

53-33

23-37

"3

"6

?

32

6EBS-3013

ابارا

11

15

112-70

23-37

"3

"6

?

33

6EBS-3021

ابارا

18.5

25

180-113

23-37

"3

"6

?

34

6EBS-4605

ابارا

7.5

10

50-23

34-60

"4

"6

?

35

6EBS-4607

ابارا

11

15

75-36

34-60

"4

"6

?

36

6EBS-4610

ابارا

15

20

100-51

34-60

"4

"6

?

37

6EBS-4612

ابارا

18.5

25

119-70

34-60

"4

"6

?

38

6EBS-6006

ابارا

11

15

63-32

40-70

"4

"6

?

39

6EBS-6012

ابارا

22

30

120-64

40-70

"4

"6

?
 

  لیست قیمت  الکتروموتور شناورتمام استیل  ابارا

 

ردیف

مدل

الکتروموتور

قدرت

(HP)

قیمت

(ريال)

1

OYM 0.75

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.55

0.75

?

2

OYM 1.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

0.75

1

?

3

OYM 1.50

الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.1

1.5

?

4

OYM 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

1.5

2

?

5

OYM 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز)

2.2

3

?

6

OYT 1.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.1

1.5

?

7

OYT 2.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

1.5

2

?

8

OYT 3.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

2.2

3

?

9

OYT 4.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

3

4

?

10

OYT 5.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

4

5.5

?

11

OYT 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

?

12

OYT 10.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

?

13

OY6 7.50

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

5.5

7.5

?

14

OY6 10.00

 الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

7.5

10

?

15

OY6 15.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

11

15

?

16

OY6 20.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

15

20

?

17

OY6 25.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

18.5

25

?

18

OY6 30.00

  الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز)

22

30

?
 

جهت استعلام قیمت  و سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید

021-77588037__0213394802

شاید برایتان جالب باشد که با لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا آشنا شوید. پمپ های آب در انواع و ابعاد مختلف موجود بوده و برای مصارف مختلف مناسب می باشند. اصولاً تا زمانی که از پمپ مناسب استفاده شود، انواع آب قابل پمپاژ هستند. سوال مهم این است: به کدام پمپ نیاز دارم؟ اول از همه، باید مشخص باشد که می خواهید از پمپ برای چه کاری استفاده کنید. پمپ آب همیشه هدف خاصی را دنبال می کند. در زیر مروری بر کاربردهای احتمالی با انتخاب پمپ های مربوطه به شما ارائه می دهیم. اگر می خواهید بیشتر با لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا آشنا شوید، تا انتها با ما همراه باشید.

این پمپ چه ویژگی هایی دارد؟

ما خوشحال خواهیم شد که به شما در انتخاب پمپ کشاورزی، صنعتی و خانگی مناسب کمک کنیم. شما می توانید پیکربندی پمپ ما را در صفحه اصلی ما پیدا کنید. خواسته ها و نیازهای خود را در اینجا وارد کنید و بلافاصله پمپ مناسب برای شما محاسبه می شود. بنابراین می توانید مطمئن باشید که انتخاب درستی کرده اید.

هنگامی که یک منطقه خاص نیاز به پمپاژ دارد (شاید به دلیل سیل)، معمولاً از یک پمپ شناور استفاده می شود. پمپ شناور پمپی است که در منبع آب قرار می گیرد و آب را از طریق شیلنگ تخلیه به محل مورد نظر شما می رساند. یک پمپ شناور می تواند هم آب شیرین و هم آب کثیف را با مواد جامد پردازش کند، اگرچه در این پمپ باید جنبه نفوذپذیری ذرات جامد در نظر گرفته شود. از یک پمپ شناور می توان برای پمپاژ زیرزمین های پر آب، گودال ها، بشکه های باران و به عنوان مثال، گودال های کود مایع استفاده کرد. پمپ شناور مناسب شما را اینجا پیدا کنید. لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا را از ما بخواهید.

پمپ های مکش مسطح/پمپ های سوفل: اگر یک اتاق باید تقریباً خشک شود، بهتر است این کار با یک پمپ مکش مسطح انجام شود. پمپ های مکش مسطح می توانند آب را تا حدود 0 تا 2 میلی متر مکش کنند. به همین دلیل از چنین پمپی فقط برای آب شیرین و آب باران استفاده می شود.

کاربرد این پمپ ها چیست؟

برای آبیاری باغ، گلخانه یا زمین خود می توانید پمپ باغچه را انتخاب کنید. پمپ های باغی در نسخه های مختلف موجود هستند که بیشترین تفاوت ها در ارتفاع تحویل، عمق مکش و میزان تحویل است. هرچه پمپ عمیق‌تر مکش کند، فشار آب بیشتری از دست می‌رود. هر پمپ ارائه شده با نموداری همراه است که فشار آب در مقابل عمق را نشان می دهد. لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا را در وبسایت ما بیابید.

پر کردن حوضچه یا استخر نیاز به پمپ آبی دارد که بتواند آب شیرین را اداره کند و آب را تحت فشار بالا پمپاژ کند. معمولاً برای این منظور از پمپ باغچه استفاده می شود. اگر می خواهید آب تازه یا کثیف را پمپاژ کنید، باید از یک پمپ خود پراینگ (اغلب پمپ باغ) استفاده کنید. پمپ خود پرایمینگ هم دارای شیلنگ مکش و هم شیلنگ تخلیه است. با یک پمپ خود پرایمینگ، شیلنگ مکش در منبع آب قرار می گیرد تا آب از طریق شیلنگ مکش به داخل پمپ مکیده شود. سپس آب از طریق شیلنگ تخلیه تخلیه می شود. معمولاً برای این کار از پمپ باغچه استفاده می شود.

آبرسانی خانگی یا پمپ های افزایش فشار آب عمدتاً در خانه ها یا آپارتمان هایی که فشار آب در لوله ها خیلی کم است استفاده می شود. ایده آل برای خانه های قدیمی با لوله کشی قدیمی و آپارتمان ها در طبقه بالا، اما همچنین برای خانه هایی با، به عنوان مثال، یک دوش یا ماشین لباسشویی اضافی، یک توالت مهمان یا یک شیر آب اضافی.

مزایای این پمپ ها چیست؟

اگر می خواهید در حوض خود یک فواره ایجاد کنید، به پمپ حوضچه نیاز دارید. این پمپ ها نه تنها گردش آب را تضمین می کنند، بلکه فواره ها یا آب نماها را نیز ایجاد می کنند. آب در حوضچه ها باید قابلیت گردش داشته باشد تا مواد مضری تولید نشود که حیات در حوضچه را به خطر بیندازد. علاوه بر این، گردش آب جذب بهتر اکسیژن و دی اکسید کربن را تضمین می کند که آب را سالم نگه می دارد. همین امر در مورد استخرهای شنا نیز صدق می کند. استخرها برای گردش در آب به آب نیاز دارند تا بتوانید در آب سالم شنا کنید. اگر می خواهید از لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا باخبر شوید، با مشاورین ما تماس حاصل کنید.

برای استفاده از آب باران برای کارهای خانه، به پمپ آب باران نیاز دارید. این پمپ ها امکان استفاده مجدد از آب باران و آب شیرین را تضمین می کنند. به عنوان مثال به آب باران برای شستشوی توالت فکر کنید. سالانه 13000 لیتر آب به ازای هر نفر در توالت تخلیه می کنیم. با یک پمپ آب باران، می توانید تا حدودی این 13000 لیتر را با آب باران، آب سینک یا آب دوش جایگزین کنید.

خرید پمپ های ابارا ebara ایتالیا

چه نوع پمپ هایی وجود دارد؟ آبفای خانگی چیست؟ در اینجا شما یک نمای کلی دریافت می کنید. ما انتخاب شما را آسان تر می کنیم و شما را به رایج ترین محصولات موجود در بازار راهنمایی می کنیم. تا بتوانید بهترین تصمیم را برای خود بگیرید و پمپ مناسب خود را پیدا کنید.

ارتفاع مکش یا عمق چاه ما چقدر است؟ به دلایل فیزیکی، پمپ های گریز از مرکز می توانند از نظر تئوری حداکثر از 10 متر مکش کنند - اما در عمل از حداکثر 8 تا 9 متر. اگر آب در این عمق باشد، آب خانگی و سیستم های آب خانگی منتفی است. بنابراین این قانون اعمال می شود: اگر سطح آب چاه بیش از 8-9 متر از محل احتمالی پمپ گریز از مرکز فاصله داشته باشد، باید از پمپ چاه عمیق استفاده کنیم. در غیر این صورت، آبفای خانگی یا اتومات آب خانگی انتخاب مناسبی است. که به طور قابل توجهی ارزان تر خواهد بود. در هر صورت لطفاً هنگام انتخاب پمپ برای حداکثر ارتفاع مکش مجدداً به مستندات سازنده مراجعه کنید. لیست قیمت پمپ های ابارا ebara ایتالیا را از ما بخواهید.


صفحه از